Jobbsafari
Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

Vernepleier

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest9.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av 6 boliger og 1 dagsenter. Kjøpmannsgården bolig er lokalisert sentralt på Torshov med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva.Vi søker nå en dyktig og engasjert vernepleier til 100% stilling, med arbeid hver 3. helg.


Kjøpmannsgården bolig gir døgnkontinuerlige tjenester til 5 voksne/eldre personer med utviklingshemming og omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og vi yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og utgjør ca 14,7 årsverk i turnus, inkludert seksjonsleder. Som ansatt i Kjøpmannsgården bolig blir du en del av et team med god faglig kompetanse og medarbeidere med mange års erfaring i feltet, og vi håper du vil bli vår nye kollega!Vi søker en dyktig, engasjert og motiverende vernepleier, med relevantfagkompetanse, for å være med å utvikle og sikre god kvalitet på tjenestetilbudet til boligens beboere. Vi skal være en bolig med fokus på helse og mestring, fysisk aktivitet og god ernæringsmessig oppfølging. Vi ønsker å etablere et unikt tilbud der god livskvalitet, riktig tilpasset oppfølging og brukermedvirkning står sentralt – innenfor gitte rammer. Boligen skal tilstrebe en jevn fordeling av menn og kvinner med god og variert kompetanse, for å sikre best mulig kvalitet på tjenestene. Du som søker må ha et brennende engasjement for å jobbe med mennesker med ulike former for bistandsbehov. Du har et ønske om å utgjøre en forskjell og å gi det lille ekstra. Du må kunne jobbe godt i team og selvstendig, samt evne å koordinere og gi gode tjenester. Vi ønsker deg som er litt ekstra kreativ ift å finne gode løsninger og har en formidabel evne til å se mennesker for det de er. Du liker å ta ansvar, du har god fysisk og mental helse, og du er grundig og nøyaktig. Du gjennomfører det vi har bestemt, planlagt eller avtalt.Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB


tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse.


Arbeidsoppgaver

 • Yte direkte tjenester til brukere, i henhold til gjeldende lovverk, vedtak og tiltak
 • Rolle som tjenesteansvarlig/primærkontakt
 • Veiledning og opplæring av kolleger, studenter og lærlinger
 • Utarbeide, evaluere og følge opp mål og tiltak i Gerica
 • Legemiddelansvar på tjenestestedet
 • Delta i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i fagutviklingsarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner

 • Du er autoriser vernepleier med en genuin interesse for brukergruppen
 • Krav om norskferdigheter tilsvarende nivå C1
 • Kunnskap og kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9.
 • Erfaring fra målrettet miljøarbeid med utviklingshemmede
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med store bistandsbehov og utfordrende atferd
 • Kjennskap til Gerica, GAT og EQS. Grunnleggende kunnskap om IKT
 • Erfaring med å planlegge, utarbeide, iverksette og evaluere tiltak i Gerica.
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en vernepleier som er strukturert, effektiv og motivert
 • Evne til å jobbe systematisk med god faglig forankring, kunne være selvstendig men samtidig være en god lagspiller
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
 • Evne til å spre entusiasme og engasjement
 • Være på tilbudssiden ovenfor beboere og kolleger
 • God fysisk og mental helse
 • God gjennomføringsevne
 • Høy arbeidsmoral
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tolerere perioder med høyt arbeidstempo

  Pga stillingens karakter vil personlig egnethet vurderes i særlig grad.

Vi tilbyr

 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer/leder
 • Gode kurs- og opplæringstilbud
 • Eget fagforum for 3 årig fagpersoner
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønnsplassering i Oslo kommunes lønnsregulativ ltr. 30-42, avhengig av ansiennitet

Kontaktinformasjon

Hege Stahl Sletten, 99371212


Arbeidssted

Sandakerveien 38K


0473 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4805076785


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 09.05.2024Kjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene

BedriftKjøpmannsgården boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene
Om bedriften

I Bydel Sagene satser vi på helhetlige og gode tjenester, og er opptatt av brukermedvirkning og samhandling med innbyggerne. I bydelen ligger Iladalen, Sagene, Bjølsen, Sandaker og Torshov, og det bor rundt 44 000 innbyggere her. Vi ønsker å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. Du finner et rikt kulturliv, en rekke parker og mange fine bomiljøer.

Våre ledere og ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Søk etter flere lignende stillinger