Jobbsafari
NAV, Lillesand kommune

Veileder Ungteam

1 måneder siden
OmrådeLillesand
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du være med å bidra til at flere ungdom får mulighet til å nå sitt mål og finne sin plass i samfunnet?

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som ungdomsveileder i NAV Lillesand.

NAV Lillesand er en kompetansebedrift med 34 medarbeidere og et solid fagmiljø.
Vi yter arbeids- og velferdstjenester til Lillesand kommunes ca. 11.400 innbyggere.
Virksomheten er utviklingsorientert, og gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid og delta i samfunnet.

NAV Lillesand har et veletablert ungdomsteam, som jobber på tvers av ytelser og oppfølgingsbehov.

Teamet er omfattet av Ungdomsgarantien, som er en forskriftsfestet lovendring fra 2023. Ungdomsgarantien skal sikre at unge under 30 år får et tilbud om individuelt tilpasset oppfølging gjennom hele garantiperioden. Målet er å styrke unges muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid og bidra til en stabil tilknytning til arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig oppfølging og veiledning av unge under 30 år som trenger bistand for å komme i utdanning, opplæring eller arbeid
 • Veilede og motivere unge mennesker som er i en vanskelig livssituasjon på grunn av helse, sosiale utfordringer og/eller arbeidsledighet
 • Kartlegge kompetanse, muligheter og ressurser opp mot arbeidsgivernes behov for arbeidskraft
 • Sammen med ungdommen finne riktig kvalifisering- og utdanningsmuligheter, lønnet arbeid, eller annen arbeidsrettet aktivitet
 • Samhandling med arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, barneverntjenesten, helsetjenesten og liknende
 • Holde deg faglig oppdatert på aktuelt lovverk
 • Følge opp i henhold til Ungdomsgarantien

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjon:

 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå.
  Langvarig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med arbeid med ungdom
 • Erfaring fra NAV er verdifull, men ikke en forutsetning.
  Du må likevel ha kjennskap og interesse for NAV sitt samfunnsoppdrag
 • Erfaring innen kartlegging / vurdering av funksjons- og arbeidsevne
 • Erfaring med supported employment og/ eller motiverende intervju
 • Kunnskap om bredden av tilbud til ungdom, som for eksempel andre kommunale og statlige tjenester

Personlige egenskaper

Vi leter etter en veileder som: 

 • syns det har en verdi at ungdom blir møtt med spørsmålet: "Hva er viktig for deg?"
 • åpen og empatisk, med gode kommunikasjonsferdigheter, mot ungdom spesielt
 • tålmodig, engasjert og brenner for inkludering av unge i arbeidslivet
 • nysgjerrig og liker å være i kontakt med mange forskjellige mennesker
 • er en selvgående lagspiller som deler erfaringer

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Dyktige og kompetente medarbeidere i et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler for Lillesand kommune
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP

Kontaktinformasjon

Sølve Andre Bjørndal, Avdelingsleder, +47 920 96 970, [email protected]


Arbeidssted

Storgata 1


4790 Lillesand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillesand kommuneReferansenr.: 4770172792


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 13.03.2024NAV, Lillesand kommune

BedriftNAV, Lillesand kommune
Om bedriften

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. 

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger