Jobbsafari
Sunnfjord kommune Vassenden skule

Vassenden skule har ledige stillingar i skulen

1 måneder siden
OmrådeFørde
Søk senest29.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vassenden skule er ein 1-10 skule med eiga SFO- avdeling. Vi satsar på PALS som verktøy for inkluderande praksis, vurdering, byrjaropplæring, tverrfagleg undervisning, og fysisk aktiv læring (FAL) i alle klassar. Vi har nye skulebygg, idrettshall og godt skule- og arbeidsmiljø. Vi er opptatt av aktiv bruk av lokalmiljøet i både undervisninga vår og i arbeidet på SFO. 

Vi har ledig: 

 • Inntil 100% fast stilling som miljøterapeut 
 • Inntil 100% fast stilling som assistent/ barne- og ungdomsarbeidar

Stillingane følgjer skuleåret, og krev at ein er fleksibel og kan gå i vaktsystem på SFO i tillegg til skuletida. Det kan og bli aktuelt å jobbe i skulane sine feriar ved behov.

Vi tilbyr: 

 • Arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver, med stor variasjon
 • Eit godt fagleg og sosialt miljø
 • Tilsetting i Sunnfjord kommune med løn etter gjeldande løns- og pensjonsvilkår

Krav til søkar til begge stillingane: 

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er engasjerte, målretta og fleksible
 • er tydelege og motiverande i gruppeleiing, relasjonsbygging og elevhandtering
 • har gode munnlege og skriftlege kunnskapar i nynorsk
 • har god digital kompetanse
 • fordel med kjennskap og erfaring med PALS
 • ha interesser for fysisk aktivitet, kreative fagområde og praktiske arbeidsmåtar

Krav til søkar til miljørettleiar:

 • Pedagogisk og/eller- sosialfagleg utdanning på bachelornivå. Anna kompetanse kan og vere aktuell
 • Arbeidserfaring innan sosioemosjonelle vanskar, og førebygging og handtering av utagerande åtferd er ein fordel
 • Kunne følgje opp elevsaker, førebyggande skulemiljøarbeid og samarbeide med føresette, leiinga, lærarar, assistentgruppa og eksterne hjelpeinstansar

Krav til søkar som assistent/ barne- og ungdomsarbeidar: 

 • Ønske om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar og erfaring som assistent i skule og/eller barnehage, men ikkje eit krav
 • Det vil vere fordel med erfaring med alternativ kommunikasjon som t.d. «teikn-til-tale» 

Velkomen som søkjar!

Du må søkje elektronisk.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn på intervju og referansar vert innhenta.

Menn vert spesielt oppmoda om å søkje.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Sunnfjord kommune Vassenden skule

BedriftSunnfjord kommune Vassenden skule
Om bedriften

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

Søk etter flere lignende stillinger