Jobbsafari
Frosta kommune Eiendom og infrastruktur

VA Ingeniør/VA rådgiver

1 måneder siden
OmrådeFrosta
Søk senest11.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stillingen er knyttet til virksomheten eiendom og infrastruktur som har en viktig oppgave med å utvikle og drifte kommunens infrastruktur. Du vil inngå i et team som har ansvaret for utvikling og drift av det offentlige avløpsnettet, samt saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg.

Utvalg av arbeidsoppgaver:

 • Levere på hovedplan for avløp og vannmiljø sammen med resten av teamet
 • VA-rådgivning internt i organisasjonen og ut til kommunens innbyggere, næringsliv etc.
 • Saksbehandling knyttet til VA-faget i utslippstillatelser, plan- og byggesak, gravemeldinger m.m.
 • Utføre kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg
 • Utarbeidelse av overvannsberegninger og nettmodeller.
 • Ajourhold av kommunens VA-kartverk
 • Oppfølging og overtakelse av VA-anlegg
 • Andre oppgaver som er tilpasset din kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen VA-faget som ingeniør eller sivilingeniør er ønskelig, annen relevant utdanning, for eksempel  teknisk fagskole og juridiske fag, er også relevant.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling vil bli vektlagt.
 • Du har god, norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du har gode IKT-ferdigheter, herunder praktisk erfaring med digitale modellerings- og beregningsverktøy.
 • Du har førerkort for personbil, klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Du har god serviceinnstilling.
 • Du viser initiativ og ansvar, og evner til lagspill og relasjonsbygging.  

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen et område med høy aktivitet.
 • Stor grad av selvstendighet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning. 
 • Du får gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger; offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje. 
 • Tilsetting og lønn etter gjeldene lovverk og Hovedtariffavtale. 
 • Et godt etablert partssamarbeid
 • Gratis ansatte parkering.

Annet:

 • Alle søknader sendes elektronisk via vårt søkesystem. Referanser, attester og vitnemål sendes vedlagt i søknaden. 
 • Frosta kommune legger til rette for mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Frosta kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig. 
 • Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jf Offentleglova §25. 

Link til søknadsskjema:

Søk her

Frosta kommune Eiendom og infrastruktur

BedriftFrosta kommune Eiendom og infrastruktur
Om bedriften

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, samtidig som kommunen er en viktig turistkommune for Trøndelag. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer. Dette tallet dobler seg på sommerhalvåret. Kommunen er bl.a. kjent for Norges eldste lagting, som hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun. Videre har kommunen øya Tautra med sin kulturarv og yrende fugleliv, samt Frostas særegne kulturlandskap der landbruket historisk sett og frem til i dag har spilt en viktig rolle.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger