Jobbsafari
Team Utekontakter - ungdom, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

Utekontakt

26 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest7.7.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

Utekontakten i Bydel Gamle Oslo har et ledig engasjement i prosjektstilling som oppsøkende miljøterapeut med mulighet for forlengelse i inntil 3 år. Utekontakten jobber med forebygging av rus, kriminalitet og utenforskap gjennom oppsøkende sosialt arbeid blant unge i alderen 10-18 år. Medarbeidere skal være synlige voksne blant unge og bidra til tidlig oppdagelse av hjelpebehov samt innhenting av kunnskap om ungdomsmiljøet i bydelen. Utekontakten tilbyr gruppevirksomhet, gir lavterskel veiledning og oppfølging av sårbare unge i faresonen for rus og kriminalitetsproblematikk.
Utekontakten er en tverrfaglig tjeneste og samarbeider tett med Salto, skoler, barneverntjenesten, fritidsklubber, ungdommens familie ved behov og øvrige relevante tjenester. Utekontakten er en del av Ungdomsteamet, som har forebyggende tiltak som blant annet ruskonsulenter, Oppfølgingsteam 10-23, sysselsettingsprosjektet Ungjobb med flere. Tjenesten er organisert i enhet barne- og ungdomstiltak, avdeling lokalsamfunn.
Utekontaktens tilbud baseres på frivillighet samt relasjonsbygging og tillit som utgangspunkt for endringsarbeid med utsatte unge.


Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende sosialt arbeid i nærmiljøet, på skoler og fritidsarenaer
 • Spesielt fokus på tidlig oppdagelse av rusproblematikk
 • Oppfølging, veiledning, samarbeid med nettverk og øvrig hjelpeapparat
 • Gjennomføre samtale-/aktivitetsgrupper
 • Kunnskapsformidling i form av rapporter, seminarer og lignende
 • Samarbeid med relevante tjenester i hjelpeapparatet
 • Dokumentasjon og journalføring; kjennskap til SOMA (Ad Curis) vektlegges
 • Aktiv deltakelse i Ungdomsteamets fagutviklingsarbeid gjennom utarbeidelse av rapporter, analyser, presentasjoner er pålagt
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger, delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert
 • Bistand til andre fagområder på Ungdomsteamet ved behov
 • Kveldsarbeid 2 kvelder i uka og 1 helgevakt pr måned må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Krav om bachelorutdanning som sosionom eller barnevernspedagog. Søkere med andre helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger kan komme i betraktning ved relevant erfaring eller kompetanse for stillingen
 • Erfaring fra oppsøkende arbeid med barn og unge samt relasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • Kjennskap til bydelen vil være en fordel
 • Flerkulturell forståelse vektlegges
 • Søkere må ha svært god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Tilsettingen betinger godkjent politiattest. (Attesten skal ikke legges ved søknaden)

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for å jobbe med barn, ungdommer og lokalsamfunn
 • Liker utfordringer, er utadvendt og sosial
 • Fleksibel, tillitsskapende og kontaktsøkende
 • Gode samarbeidsevner
 • Trygg voksenperson med engasjement for arbeidet, er tydelig og strukturert
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Fremoverlent, nytenkende, faglig nysgjerrig og tør ta initiativ
 • Byr på deg selv og ønsker å gjøre dine kollegaer gode ved å bidra til et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Bidrar aktivt til en oppløftende organisasjonskultur  

Vi tilbyr

 • Arbeid i et spennende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • Lønnstrinn 31 til 43. kr. 561.600,- til kr 686.100,- (sats pr 010523) etter ansiennitet samt turnustillegg etter gjeldende avtaler
 • Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving
 • Engasjerte medarbeidere og et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Variert arbeidshverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tiltredelse snarest og etter avtale

Eventuelle vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved søknaden innen søknadsfristen. Søknader uten vedlegg kommer ikke til å behandles.
Vi anmoder om å sende søknadene elektronisk.

Kontaktinformasjon

Gregory Storm Gurvich, Teamleder, Ungdomsteamet, 45616396


Arbeidssted

Grønland 30


0188 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4828663089


Stillingsprosent: 100%


Prosjektstilling


Startdato: 02.09.2024


Sluttdato: 31.03.2025


Søknadsfrist: 07.07.2024Team Utekontakter - ungdom, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo

BedriftTeam Utekontakter - ungdom, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Om bedriften

Gamle Oslo er en mangfoldig bydel med store variasjoner i befolkningens ressurser og levekår. Bebyggelsen er preget av alt fra middelalder til hypermoderne hus øst i Bjørvika. Sammen med våre 60 000 innbyggere og andre aktører jobber vi for å realisere visjonen «sammen om løsninger». Våre prioriterte satsingsområder er arbeid og aktivitet, forebyggende og tidlig innsats, helhetlige og tilgjengelige tjenester og gjensidige og robuste partnerskap.

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger