Jobbsafari

Ute etter sommerjobb?

2 måneder siden
OmrådeMoen
Søk senest30.4.2024
JobbdetaljerFeriejobb
Søk på jobb

Om stillingen

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Målselv kommune ønsker dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere.

Enhet Teknisk har ansvar for fagområdene Utvikling, Vann/avløp, Renovasjon, Veg, Byggforvaltning og Brann/redning/beredskap.

Vi har behov for ferievikarer innenfor følgende områder:

Renholdere v/avdeling renhold

Målselv kommune har behov for ferievikarer  på renhold i uke 26-33.

Renhold har i tillegg behov for tilkallingsvikarer v/annet fravær utenfor ferieperioden.  

Vedlikeholdsarbeider v/byggforvaltninga

Målselv kommune har behov for ferievikar vedlikeholdsarbeider i uke 26-33.

Arbeidsoppgaver: Utvendig maling av kommunale bygg. Må ha muligheten til å komme seg fra og til arbeid på egenhånd.

Vedlikeholdsarbeider veg

Målselv kommune har behov for ferievikar i uke 26-33. 

Kvalifikasjoner: Førerkort traktor eller bil

Arbeidsoppgaver: Fjerning av vegetasjon langs vei, registrering og vedlikehold av vegelementer og generelt vegarbeid

De som ansettes må være over 18 år.

Skogkulturarbeidere v/seksjon skogbruk

Målselv kommune har behov for skogkulturarbeidere i uke 25-39

Arbeidsoppgaver: Ungskogpleie, planting og stammekvisting

Kvalifikasjoner: Førerkort kl B er ønskelig men ikke et krav.

De som tilsettes må gjennomføre sikkerhetskurs og opplæring i bruk av utstyr.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. 

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Teknisk Målselv

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger