Jobbsafari

Utdanningsstilling på helg - Psykisk helse

2 måneder siden
OmrådeGamle Fredrikstad
Søk senest27.2.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Virksomhet livsmestring 2, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten yter tjenester til personer i alle aldre med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk i både bemannede botiltak og med oppfølgingstjenester på tjenestemottakers arena.

I etat Friskliv og mestring arbeider vi etter recovery- og hverdagsmestrende praksis med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i samarbeid med brukeren. Vi er opptatt av brukernes tilbakemeldinger, og at tiltak evalueres fortløpende. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme og understøtte brukers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjonsevne for mestring av egen livssituasjon.

Vi lyser ut en fast helge stillinger på 18 % med arbeid hver 3. helg. Stillingen inngår i en 2-delt turnus (dag/aften) og er tilknyttet virksomhet Livsmestring 2 og er et heldøgns bemannet botilbud med beboere med fortrinnsvis alvorlige psykiske lidelser på østsiden av Fredrikstad.

Hovedoppgaver

 • Målrettet miljøterapeutisk oppfølging
 • Styrke boevne og bidra til at beboere vil oppleve en økt livsmestring
 • Bidra til at beboere i økt grad håndterer sin psykiske lidelse
 • Dokumentasjons- og planarbeid i Gerica

Kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier/vernepleier, helse og sosialfaglige studenter, eller autorisert helsefagarbeider
 • Kunnskap om psykiske lidelser

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har kunnskap og erfaring innen rus/psykisk helse
 • Du har erfaring med dokumentasjon i Gerica (eller fra tilsvarende system for pasientdokumentasjon)
 • Du har gode kommunikasjonsevner og egnethet med henhold til relasjonsarbeid og evne til faglig refleksjon
 • Du er motivert og faglig engasjert
 • Du har endringsoptimisme
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Du er personlig egnet og har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i ett botiltak med fokus på tverrfaglig samarbeid og kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Avlønning jf. kommunens lønns- og stillingsregulativ på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider,kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül på tlf. 40405686, epost: [email protected]

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger