Jobbsafari

Troppsbefal Akershus kommandantskap

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Forsvarets fellestjenester (FFT) leverer profesjonelle tjenester innen en rekke fagfelt til hele Forsvaret. Avdelingen, som har avdelinger og ansatte i alle landsdeler, ledes fra Akershus festning. Spennet i tjenester er stort; fra støtte til enkeltindivider til toppledelsen i Forsvaret, fra seremonier, kulturopplevelser, kommunikasjon til sikkerhet, arkiv, regelverk økonomitjenester. Selv om spennet er stort har vi en ting felles – ansatte med høy kompetanse som brenner for å levere profesjonelle tjenester til beste for Forsvaret. Akershus kommandantskap (AK) er en underavdeling i Forsvarets Fellestjenester (FFT) med hovedsete på Akershus festning. Avdelingen består av soldater i førstegangstjeneste, samt militært og sivilt ansatte. Hovedoppdraget er å ivareta sikring av militære lokasjoner, samt å levere støttetjenester i Oslo-området. Garnisonskompaniet består av tre vakttropper og en basetropp fordelt på fem lokasjoner (Kjeller, Linderud, Lutvann, Akershus festning og Kolsås). Garnisonskompaniet er ansvarlig for å ivareta militært vakthold og sikkerhet og oppfølging av vernepliktige basesoldater som leverer ulike støttetjenester. Følgende støttetjenesteleveranser i Oslo-området utføres av AK . Sosial- velferds- og idrettstjenester. Grafisk seksjon som leverer alt innenfor grafiske produkter og trykkeritjeneste. Bedriftshelsetjeneste som støtter med informasjon, råd eller bistand innenfor sitt fagområde. Videre har AK en støtteseksjon som håndterer drift av kaserne festningen (tidligere Perminalen) inkludert et militært kjøkken, samt transporttjenester, postale tjenester og bolig og kvarter.


Arbeidsoppgaver

 • Understøtte troppsjef med å lede, forvalte og administrere den daglige tjeneste for vernepliktige mannskaper i egen tropp. Herunder koordinere, gjennomføre og kontrollere utdanningen av mannskaper for å utvikle og opprettholde soldatferdigheter, holdninger og fysiske krav, for å opprettholde operative krav og prosedyrer tillagt avdelingen. 
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingen. I samarbeid med fagpersonell i avdeling sørge for kompetanseheving, veiledning og støtte til elevene. 
 • Utøve operativ tjeneste Deltar i eller bidrar direkte til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en operativ avdeling. 
 • Utøve adgangskontroll på et område eller objekt, overvåkning av sikringssystemet på området eller objektet, og å reagere på uregelmessigheter ift. disse. 

Kvalifikasjoner

Følgende krav må være oppfylt:

 • Militært utdanningsnivå grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Må bestå fysisk test karakter 5. For informasjon om fysiske tester se Forsvaret.no
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ Nato Secret før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • Relevant operativ erfaring
 • Erfaring fra vakt og sikring
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillings evne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en kandidat som har en systematisk og grundig tilnærming til arbeidet sitt. Du må være i stand til å navigere gjennom store mengder data og trekke ut den essensielle kjerneinformasjonen. Du må være grundig, samtidig som du er nysgjerrig og åpen for utvikling. Gode samarbeidsevner blir høyt verdsatt, da du vil være en integrert del av et team og også samarbeide med ulike aktører både innenfor og utenfor Forsvaret. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i ett godt kollegialt miljø
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode velferdsordninger med blant annet fysisk trening i arbeidstiden

Vi tilbyr Stillingskode 1564 Sersjant/Kvartermester (OR5) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 45- 50/HTA10-HTA10, for tiden kr 466.600,- til kr 502.300,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Stillingskode 1565 Sjt1kl/Vingsjt/Seniorkvm (OR5+) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 50- 55/HTA10-HTA10, for tiden kr 502.300,- til kr 540 500 ,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Stillingskode 1566 Oversersjant/Skvadronmester (OR6) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 55- 60 /HTA16-HTA16, for tiden kr 540 500,- til kr 584 500,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Må på beregne at intervju vil bli gjennomført. For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte kompanisjef kaptein Aleksander Højklint på telefon 40401928.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarlig. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Aleksander Højklint, Kaptein Akershus kommandantskap, 404 01 928


Arbeidssted

Utfartsveien 2


0593 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvaretReferansenr.: 4801527920


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Forsvaret

Søk etter flere lignende stillinger