Jobbsafari
Nordre Land kommune Helse og omsorg

Trives du med variasjon i jobbhverdagen?

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Det er ledig en inntil 100% fast stilling som helsefagarbeider i Ressursenheten. Ressursenheten dekker andre ansattes fravær ved hjemmetjeneste, institusjon og tilrettelagte tjenester. 

Den som tilsettes vil bli et del av ett team som arbeider på ulike avdelinger ved fravær, og det er flere mulige løsninger både på stillingsprosent og tilknytning til avdelinger. 

Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring

 • Utføre grunnleggende stell og pleie, samt målrettet miljøarbeid
 • Gi praktisk bistand ved å veilede tjenestemottakerne
 • Utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner, dags- og ukeplaner og eventuelle tvangsvedtak
 • Ansvarlig for at de oppgaver som utføres er i overensstemmelse med avdelingens målsettinger og rutiner
 • Ha medansvar for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, gjerne med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg og/ eller tilrettelagte tjenester, men nyutdannede og lærlinger oppfordres også til å søke
 • Beherske godt norsk skriftlig og muntlig
 • Søkere må ha førerkort kl. B og kunne kjøre bil i tjenesten

Egenskaper:

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere

 • Du er faglig interessert og engasjert for å tilegne deg ny kunnskap, og deler ny kunnskap med dine kollegaer
 • Du er løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du liker å jobbe selvstendig, tar ansvar og er strukturert, samtidig som du arbeider godt i team med dine kollegaer
 • Du trives med endringer, er tilpasningsdyktig og håndterer å jobbe på tvers av flere avdelinger

Vi tilbyr:

 • Lønnstillegg på kr. 10 000,- pr. år så lenge man har stilling i ressursenheten
 • Mulighet for å arbeide på ulike avdelinger, både inne på institusjon, ute i hjemmetjenestene og i tilrettelagte tjenester
 • Gratis parkering nær arbeidsstedet pr. nå
 • Godt arbeidsmiljø og samhold i avdelingene

For stillingen gjelder:

 • Skifte av arbeidssted og turnus må påregnes at kan skje raskt, men innenfor gjeldende lovverk.
 • Evt. behov for tilrettelegging vil normalt ikke skje innenfor ressursenheten.
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju.
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Helse og omsorg

BedriftNordre Land kommune Helse og omsorg
Om bedriften

Avdeling 24+ har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Nordre Land kommune. Avdeling 24+ er organisert i tre driftsenheter; Institusjonstjenester med sykehjemsavdelinger, kjøkken og vaskeri. Hjemmetjenester med hjemmesykepleie, avlastningsbolig for barn og unge, miljøarbeidertjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste og psykisk helse-og rustjenesten. Helse og Omsorg har også en egen stab med fag- og kvalitetsutvikler og systemansvarlig for fag- og turnusprogram, samt tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger