Jobbsafari
Røros kommune Tekniske områder

To ferievikarer på uteseksjon, førerkort kl. B og/eller kl. C.

1 måneder siden
OmrådeRøros
Søk senest2.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Kort om stillingen

Røros kommune søker to ferievikar innen tekniske områder! Vi søker en med førerkort kl. B, og en med førerkort kl.C til uteseksjonen. Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.

Arbeidsperiode etter avtale, men i hovedsak fra ca. slutten av juni til begynnelsen av august. Stillingene innebærer variert arbeid med veksling på både renovasjon og veivedlikehold.

Om oss

Tekniske områder er en virksomhet i Røros kommune som består av avdelingen teknisk drift  og avdelingen for plan og miljø. Stillingene som lyses ut tilhører avdeling for teknisk drift. Uteseksjonen i Røros kommune har ansvar for drift og vedlikehold av vann og avløp, renovasjon og vedlikehold av kommunale veier. 

Kvalifikasjoner

  • Førerkort klasse B og/eller kl. C
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver og ansvar

  • Renovasjon med transport og innsamling
  • Veivedlikehold
  • Forfallende oppgaver

Personlige egenskaper

  • Pliktoppfyllende
  • Nøyaktig
  • Selvgående

Vi kan tilby

  • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • Lønn etter kvalifikasjoner

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Røros kommune Tekniske områder

BedriftRøros kommune Tekniske områder
Om bedriften

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Røros kommune er et samisk forvaltningsområde. Vi har et rikt kulturliv i historisk miljø, svært gode muligheter for friluftsliv, sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomheter. Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Rørosen tjïelte lea saemien reeremedajve. Mijjen lea ræjhkoes kultuvrejielede histovrijes byjresisnie, joekoen hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Organisasjovnesne Rørosen tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimmide.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger