Jobbsafari

To enhetsledere i Helse og mestring

1 måneder siden
OmrådeÅs
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Virksomheten har gjort justeringer i organisasjonen, og i den forbindelse lyses det ut to enhetsleder stillinger.

 • Enhetsleder hjemmetjenesten
 • Enhetsleder psykisk helse og avhengighet

Dere vil ha et tett samarbeide, og være en del av lederteamet i helse og mestring.

Hos oss får du:

 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Muligheten til å utvikle en spennende og allsidig enhet
 • Arbeide i en kommune i endring
 • Bli en del av et kompetent og fremoverlent lederteam
 • Lede og samarbeide med kompetente medarbeidere
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Vi ønsker deg som:

 • Tenker og viser at samhandling er løsningen
 • Evner å se hele mennesket og sette personene i sentrum
 • Ser innbyggernes og pårørendes ressurser
 • Er målrettet i forhold til eget arbeid og tjenesteutøvelsen
 • Bidrar til utvikling og har et helhetsperspektiv sammen med resten av virksomhetens lederteam
 • Tenker at ledelse er å vise vei
 • Er innovativ, positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Har mestringsfokus

For begge stillingene gjelder følgende:

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier/vernepleier, og for enhetsleder psykisk helse og avhengighet kan også sosialfaglig bakgrunn være aktuelt
 • Utdanning og/eller bred erfaring i ledelse
 • God økonomiforståelse
 • Relevant praksis
 • God kunnskap innenfor feltet
 • God gjennomføringsevne
 • Kommunal erfaring

   Opplysninger om arbeidssted og stillingene:

   To spennende stillinger i virksomhet helse og mestring i Ås kommune. Arbeidssted er for tiden på Moer Helsehus, Tunveien 2. Kommunen og virksomheten er i kontinuerlig endring. Innbyggerne skal bo hjemme så lenge som mulig, og kommunen skal i den sammenheng legge til rette for egenmestring og trygghet.  Mestring, bruk av ny teknologi, tidlig innsats, forebygging, personenes egne ressurser skal ha fokus - og det skal gis god pleie og omsorg der dette er nødvendig.

   Enhetsleder har overordnet ansvar for sin enhet og for at tjenestenes kvalitet er i samsvar med de faglige krav som til enhver tid gjelder med hensyn til lovverk, retningslinjer, kommunale føringer og vedtak. 

   Enhet hjemmetjenester inneholder blant annet følgende områder:

   • Hjemmesykepleie
   • Kreftomsorg
   • Praktisk bistand
   • BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
   • Hukommelsesteam
   • Innsatsteam
   • Fagutviklersykepleier

   Enhet psykisk helse og avhengighet inneholder blant annet følgende områder:

   • Ambulerende psykisk helse
   • Samtaletjeneste
   • Bolig med bemanning - psykisk helse
   • Rustjeneste
   • Hellinga (dagtilbud)
   • Kommunens psykososiale kriseteam

   Husk å merke søknaden tydelig med hvilken enhetsleder stilling du søker.

   Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

   I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

   Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

   Ås Kommune

   Søk etter flere lignende stillinger