Jobbsafari

Tjenesteutvikler

25 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest7.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

I arbeidet med å forbedre, digitalisere og effektivisere våre tjenester ved NTNU, er det etablert en ny seksjon for organisasjons- og tjenesteutvikling i Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring ved NTNU. Seksjonen har et bredt sammensatt team med fagfolk som bistår med organisasjonsutvikling, prosjekt- og prosessledelse, tjenesteutvikling og ledelsesutvikling. En av våre tjenesteutviklere slutter, og nå ønsker vi å styrke seksjonen med 1-2 tjenesteutviklere som kan bidra med å utvikle NTNUs interne tjenester som understøtter vår kjernevirksomhet, forskning og utdanning.  

Utvikling og økt digitalisering fører til endringer i våre arbeidsprosesser og arbeidsmåter, og det er viktig for oss å imøtekomme dette på en faglig god måte. Målet med arbeidet som tjenesteutvikler er å sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og digitale løsninger, gode brukeropplevelser i og utenfor organisasjonen, og å unngå at det etableres systemer og prosesser som ikke «snakker sammen».    

Vi søker deg som har erfaring fra tjenestedesign og utvikling av digitale løsninger, gjerne i tverrfaglige team. Du har drivkraft og evner å omsette brukerbehov til konkrete løsninger samt å følge utviklingsarbeidet fra behov til ide og til endelig faktisk løsning tatt i bruk. Som tjenesteutvikler ved NTNU får du være med å bidra til gode endringsløp som sikrer realisering av gevinster for å fremme effektive tjenester ved NTNU og gir gode omstillingsprosesser. Du trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø, og er opptatt av å både å dele egen kompetanse og er nysgjerrig på andres kompetanse. Vi er opptatt av kontinuerlig læring på tvers. 

Du får tilgang til en stor portefølje av teknologiske plattformer og programvare for å designe gode tjenester og prosesser for våre studenter og ansatte. Du må gjerne ha erfaring fra lavkoding og ha en interesse for å jobbe smidig ved bruk av ulike typer teknologier og systemer.  

Du trives med endringer, tåler å stå i usikkerhet og får energi av å skape store deler av arbeidshverdagen selv. Du liker å jobbe med folk og greier å skape entusiasme rundt utvikling av nye tjenester og prosesser. Vi ønsker gjerne at du har erfaring med teamledelse og evner å få folk med ulik kompetanse og erfaring til å jobbe godt sammen i team. Du trenger ikke dekke alle kvalifikasjonskravene for å søke stillingen. Vi ønsker å bygge en seksjon med tverrfaglig og komplementær kompetanse og er nysgjerrig på hvordan du kan passe inn. Engelskkunnskapene dine må være gode nok til å sette seg inn i teknologisk dokumentasjon, spesifikasjoner og verktøy.  

Din nærmeste leder i seksjonen er faggruppeleder for prosjekt- og prosessutvikling.  


Arbeidsoppgaver

 1. Utvikle NTNUs endringskapasitet 
  1. Delta i arbeid med å bygge kompetanse innen tjenesteutvikling i hele organisasjonen 
  2. Bidra i nettverksbygging innen prosessforbedring og tjenesteutvikling i organisasjonen 
 2. Koordinere, lede og delta i gjennomføring av konkrete endringsløp 
  1. Lede og delta i utviklingsarbeid i tverrfaglige team  
  2. Utvikle og forbedre NTNUs tjenester og prosesser 
  3. Legge til rett for brukerinvolvering 
  4. Utarbeide underlag for råd og utvalg og beslutningstakere 
  5. Støtte eiere av endringsprosjekter    

Kvalifikasjonskrav

 • Vi ønsker deg som har en teknologisk utdanningsbakgrunn eller har teknologiske fag i din utdanningsbakgrunn fra humaniora eller samfunnsvitenskap.  Du må ha dokumentert utdanning på minimum bachelornivå, gjerne master.  
 • Du må ha erfaring innen ett eller flere av følgende fagområder: 
  • Prosess- og/eller prosjektledelse 
  • Tjenesteutvikling/-design og arkitektur 
 • I tillegg må du ha god teknisk forståelse og gjerne erfaring med lavkoding. 
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Du bør ha god kompetanse og erfaring fra følgende områder: 
  • Teamledelse 
  • Brukerinvolvering og medvirkning i store organisasjoner 
  • Innovative arbeidsmetodikker

Personlige egenskaper 

 • Resultatorientert 
 • Lagspiller 
 • Brukerorientert
 • Initiativtaker 
 • Relasjonsbygger 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 550 000-680 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som seniorrådgiver kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 650 000-780 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Vi vil tilby deg stilling som enten rådgiver eller seniorrådgiver ut fra en samlet vurdering av din kompetanse og erfaring.. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med konstituert faggruppeleder Gry Jordet Kibsgaard, tlf. 93412372, e-post [email protected]

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 
 Søknadsfrist: 07.08.2024


Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu

BedriftNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger