Jobbsafari
Storfjord kommune

Tilkallingsvikarer - vernepleier/hjelpepleier/omsorgs-fagarbeider/helsefagarbeider

4 måneder siden
OmrådeSkibotn
Søk senest31.10.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen

Vi søker etter robuste, omsorgsfulle og engasjerte assistenter, studenter, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, eller deg med sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

Vi har to delt turnusarbeid med langvakter, samt nattevakter, både hvilende og aktive. 

Vi ønsker flere menn i tjenesten, og oppfordrer derfor menn til å søke.

Intervju utføres. 
I henhold til Helsepersonelloven § 20 a) skal alle legge fram politiattest når man bekrefter tilbudt stilling.

Søknad skal inneholde minst to referanser.

Personlig egnethet vektlegges.


Hovedarbeidsområder:

 • Gi helhetlig bistand til brukere slik at de opplever mestring, selvstendighet og får de beste forutsetninger for sosial deltagelse
 • Sørge for at dagen til brukerne blir strålende, og bidra til økt livskvalitet
 • Hjelp og veiledning til pleie og stell
 • Være en trygg og god støtte, og se brukers behov
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø, og holde deg faglig oppdatert
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon iht. lovverk
 • Oppfølging og kontakt med pårørende

Kvalifikasjoner

Våre krav:

 • Du må være positiv og fleksibel, og trives med å jobbe med mennesker som har funksjonsnedsettelser
 • Du må tåle en variasjon av aktive og rolige dager
 • Du har evne til å jobbe godt i par, og i større team
 • Du har godt humør og evner å bruke humor
 • Du må ha gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Du behersker IKT verktøy godt
 • Vi ønsker medarbeidere som er tålmodige, tydelige og trygge

Vi ønsker gjerne at du har:

 • Erfaring med lignende arbeid, gjerne sjeldne diagnoser, autisme og/eller epilepsi, eller at du har interesse for å jobbe med disse fagfeltene
 • Evne til å bidra aktivt til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Ønske om å utvikle deg faglig og oppdatere deg selv
 • Førerkort kl. B

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende og meningsfull jobb som tilkallingsvikar ved boligen, målgruppa er for tiden unge voksne med utviklingshemming og sjeldne diagnoser. 

Lønn iht. tariff. 


Storfjord kommune

BedriftStorfjord kommune
Om bedriften

Grensekommunen Storfjord vil ha deg som vår nye medarbeider i vår lille, store og unike kommune! Vi er en liten kommune i Nord-Troms med drøye1800 innbyggere. Vårt landskap strekker seg fra Lyngenfjorden, opp dalene, innover viddene, og helt opp til over 1500 m høye fjelltopper. Vi er stolte av vår unike historie som møteplass på Nordkalotten og vi pleier vår samiske og kvenske historie og kulturarv ivrig. 

Som kraftkommune ønsker vi å rigge gode tjenester til våre innbyggere og samtidig ha fokus på utvikling. Vår kontrastfylte natur, gode klima og spennende beliggenhet preger vårt samfunns- og næringsliv. Tromsø ligger bare en god time unna, og som grensekommune har vi gode finske og svenske samarbeidspartnere rett i nabolaget.

Private helsetjenester, reiseliv, bygg og anlegg, samt grenserelaterte tjenester som toll, politi, transport og spedisjon er viktige arbeidsplasser hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere samfunnsbyggere på laget vårt! Blir du med? 

Du finner mer informasjon om Storfjord her: boistorfjord.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger