Jobbsafari
Funksjonshemmede og avlastning barn og unge, Narvik kommune

TILKALLINGSVIKAR OG SOMMERVIKAR I FABU  Miljøarbeidertjenesten og barneavlastningen

1 måneder siden
OmrådeNarvik
Søk senest31.12.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Vi søker engasjerte personer som kan være tilkallingsvikar hos oss under ferier og annet fravær.

Vi ønsker deg som har god evne til å gi omsorg og trygghet og skape gode relasjoner. Tjenestene som ytes er basert på autonomi, respekt for enkeltmenneskets vilje og selvstendige valg.

Enhet Funksjonshemmede, avlastning barn og unge (FABU) gir praktisk bistand og opplæring, helsetjenester og avlastning til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Enheten er todelt med to ulike tjenesteområder, Miljøarbeidertjeneste og Barneavlastning.    

Miljøarbeidertjenesten i FABU er en avdeling som yter tjenester til mennesker med sammensatte utfordringer og funksjonsnedsettelser. Vårt mål er å gjøre disse menneskene i stand til å delta i samfunnet i så stor grad som hver enkelt har mulighet til. Tjenestene gis timebasert og etter enkeltvedtak. Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til over 60 mennesker med forskjellige typer funksjonsnedsettelser som medfører at de trenger bistand eller veiledning i forskjellig utstrekning. Avdelingen er i utvikling og har hatt en økende mengde tjenestemottakere de senere år. Dette medfører at avdelingen er preget av høy omstillingsevne og kreativitet. Vi benytter Målrettet miljøterapi som faglig tilnærming.

Barneavlastning i institusjon er en avdeling som gir avlastende tjenester til familier med store omsorgsoppgaver. For å avlaste familien har barnet/ungdommen opphold i avlastnigsboligen etter enkeltvedtak og oppsatt plan. Barneavlastningen gir barnet nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og opplæring, og en meningsfull fritid under oppholdet. Det er et økende behov for avlastning og det er p.t 22 barn/ungdommer som har opphold i avlastningsboligen. Dette medfører at avdelingen er preget av høy omstillingsevne og kreativitet. Vi har stort fokus på god omsorg og å tilrettelegge for å gi det enkelte barn/ungdom mulighet for utvikling og mestring. Vi har nært samarbeid med barnets familie. 

Har du spesiell kompetanse og interesse for ett av de to tjenesteområdene, spesifiser hvilken du søker på.

Vi har spesielt behov for dere som studerer ulike helsefag, men ønsker også kontakt med andre som har interesse for omsorgsyrker og kan tenke seg å bidra, og skaffe seg god arbeidserfaring. 

Enhetsleder/avdelingsleder vil ta direkte kontakt med aktuelle søkere, for samtale og eventuelt nærmere avtale om arbeid som tilkallingsvikar.

Søkere vil bli vurdert forløpene når søknader mottas. Aktuelle tilkallingsvikarer må fremlegge godkjent politiattest til arbeidsleder for tjenesten. 


Arbeidsoppgaver

 • Praktisk bistand og opplæring
 • Helsehjelp, pleie, omsorgs- og andre arbeidsoppgaver i barneavlastning, omsorgsboliger og hjemmebasert tjeneste 
 • Kontakt med pårørende
 • Bistå mennesker med utviklingshemning eller andre funksjonsnedsettelser eller utfordringer i dagliglivets gjøremål og aktiviteter
 • Aktivisering i fritid
 • Tett samarbeid med andre faggrupper i enheten/avdelingen
 • Følge rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

Vi ønsker å komme i kontakt med:

 • Sykepleierstudenter
 • Vernepleierstudenter
 • Sosionomstudenter
 • Barnvernspedager og -studenter
 • Helsefagarbeidere, elever på helsefag 
 • Andre uten formell kompetanse, men med relevant erfaring og interesse for omsorgsoppgaver

Personlige egenskaper

Vi søker deg som;

 • Liker å arbeide med mennesker
 • Liker å gi omsorg og hjelp
 • Har evne til å skape gode relasjoner
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god arbeidskapasitet og har stå på vilje
 • Du må være fylt 18 år
 • Du må fremlegge godkjent politiattest til nærmeste leder før oppstart i arbeid jf. lov om helse og omsorgstjenester
 • Er fleksibel og kan møte på arbeid på kort varsel
 • Kan arbeide dagtid, ettermiddag/kveld, natt og i helger/helligdager    
 • Kan jobbe selvstendig
 • Tar veiledning og ønsker å lære
 • Snakker godt norsk og behersker skriftlig norsk
 • Kan bruke IKT-verktøy
 • Som har sertifikat klasse B 

Søkere vil bli vurdert og tatt kontakt med forløpene når søknad mottas.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn etter tariffavtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Spennenden arbeidsoppgaver og arbeidsplasser som gir deg god erfaring og mulighet til utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og mange dyktige ansatte med god kompetanse
 • Det gis opplæring

Annet:
Vi ønsker å motta elektronisk søknad. Du kan gjerne ta kontakt med avdelinglederne, eller enhetsleder for en prat samtidig. 

Kontaktinformasjon

Belinda Horn kristiansen, Avdelingsleder FABU Barneavlastning, 954 18 805, [email protected]


Patrick Isaksen Karlsen, Avdelingsleder Fabu Miljøarbeidertjenesten , 902 99 816, [email protected]


Gunn Binde Andersen, Enhetsleder Fabu, 948 35 438, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Narvik kommuneReferansenr.: 4758530387


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 31.12.2024Funksjonshemmede og avlastning barn og unge, Narvik kommune

BedriftFunksjonshemmede og avlastning barn og unge, Narvik kommune
Om bedriften

Narvik kommune - et samfunn i utvikling

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge og strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kan tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg og nasjonalfjellet Stetinden. Vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking. Du kan spille golf i Skjomen, og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. Industrisatsningen i Narvik vil innebære den største investeringen i fastlandsnorge med over 50 milliarder kroner bare fra Aker. I tillegg er det en rekke andre industrikonsern som er i gang med på starte eller å utvide sin virksomhet i Narvik. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik.

Søk etter flere lignende stillinger