Jobbsafari

Testleder

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du den vi ser etter?

Statens vegvesen har ansvar for å utvikle og forvalte Nasjonal vegdatabank (NVDB), det digitale vegnettet i Norge. Vi legger nå grunnlaget for å understøtte digital infrastruktur og automatiserte kjøretøy. Utviklingen av NVDB er organisert i flere team som er tverrfaglig sammensatt.  Vi jobber innsiktbasert med raske leveranser og måler løpende verdi for sluttbruker. Som testleder vil du få en sentral rolle med å bidra til at vi leverer tjenester av høy kvalitet.

Du vil inngå i et sterkt fagmiljø bestående av testledere og tekniske testspesialister med ulik erfaring og bakgrunn, og som kjennetegnes av profesjonalitet og høye ambisjoner. Vi er etablert i Drammen, Moss og Bergen og skal nå utvide til Trondheim. Hos oss vil du jobbe i et miljø der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling. Du vil møte en uformell tone, stor takhøyde og en god mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.

Kontorsted vil være Trondheim. Her vil du møte 250 kompetente medarbeidere i moderne lokaler ved Trondheimsporten. Det er tunge IT-faglige miljøer i Trondheim knyttet til eksempelvis transportdata, ITS-teknologi samt dataanalyse mm.


Arbeidsoppgaver

 • Ta ansvar for test i produktområde/-team
 • Utarbeide og operasjonalisere teststrategier/-planer
 • Bidra til å etablere/videreutvikle rammeverk for testautomatisering
 • Vurdere og prioritere saker egnet for testautomatisering
 • Gjennomføre funksjonell og ikke funksjonell testing
 • Gjennomføre produktrisikoanalyse og beslutte testinnsats
 • Sørge for at teamene har riktig testkompetanse
 • Videreutvikle og forbedre testprosesser for kontinuerlige leveranser

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på bachelornivå. Lang relevant erfaring kan eventuelt kompensere for noe av kravet til utdanning.
 • Minimum 3 års relevant erfaring innenfor testområdet som testleder
 • Erfaring med ulike testrammeverk og -verktøy, som Cypress, Playwright, Browserstack, Gatling, Jira Xray er en fordel
 • Kjennskap og erfaring med testautomatisering
 • Erfaring med agile arbeidsformer gjennom smidige, tverrfunksjonelle team
 • ISTQB sertifiseringer er en fordel

Stillingen krever svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).


Vi tror du er...

 • en kvalitetsentusiast med teknisk bakgrunn og forståelse
 • en omgjengelig person, som trives like mye å jobbe selvstendig som i team
 • like glad i å lære som du er i å lære bort kunnskapen som du sitter på
 • nysgjerrig på muligheter teknologi gir for prosessforbedring, effektivisering og utvikling
 • analytisk og strukturert
 • god på kommunikasjon og glad i holde presentasjoner

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Aktuelle kontorsteder for stillingen vil være: Trondheim


Om søknadsprosessen

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med seksjonssjef Karianne Vabø Svarthol, tlf. 915 30 748, for en hyggelig samtale. 


Statens Vegvesen

Søk etter flere lignende stillinger