Jobbsafari
Etterretningsbataljonen, Forsvaret

Teknisk operatør

1 måneder siden
OmrådeBardu
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du interessert i å grave etter informasjon og kunnskap på internett? Har du kompetanse innen IKT-infrastruktur, programmering og strukturering av data? Evner du å navigere i et komplekst informasjonsmiljø?

Vi søker en teknisk operatør for Etterretningsbataljonen sitt arbeid med åpne kilder (OSINT). Du vil jobbe med både IKT-arkitektur, innhenting og analyse av informasjon fra åpne og tilgjengelige kilder.


Arbeidsoppgaver

Som teknisk operatør vil du blant annet få ansvar innenfor IKT-infrastruktur, innhenting av data, strukturering av data, utvikling av verktøy og prosesser. Du vil også få grunnleggende utdanning og kursing innenfor etterretningsfaget.

Kvalifikasjoner

Må-krav

 • Norsk statsborgerskap
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Bestå fysiske minstekrav med karakter 5
 • Kunne beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET før tiltredelse


Ønsket kompetanse og erfaring:

 • Erfaring med scripting og høynivå programmering
 • Kjennskap til automatisering
 • Kompetanse innen nettverksteknologi
 • Erfaring med Pythin, hvor kunnskap om numpy, sci-kit, pytorch pg lignende er ønskelig
 • Kjennskap til git, SQL og spark er en fordel
 • Erfaring med maskinlæring og strukturering av data
 • Kunnskap om sikkerhets- og kryptoteknologi
 • Relevant utdanning

Personlige egenskaper

Etterretningsbataljonen søker en fremoverlent og kreativ teknisk operatør som ser muligheter, og som ønsker å bidra til videreutvikling. Du er analytisk anlagt, og evner å håndtere store mengder data og som kan bidra til effektiv formidling. Du har kjennskap til cyberdomenet, og trives med å søke stadig nye løsninger og kreative utviklingsmuligheter. Du evner å se hvordan tekniske løsninger kan bidra til effektiv innhenting og hvordan ulike verktøy kan implementeres. Vi søker en person med genuin interesse for teknologi. 

Som del av en militær avdeling er du en person med fysisk og psykisk robusthet, med evne til rask omstilling og håndtering av usikkerhet og stress. Du har en interesse for hva som foregår i verden og er generelt nysgjerrig. 

Vi tilbyr

Som ansatt i Etterretningsbataljonen vil du jobbe blant selekterte kollegaer som er genuint opptatt av arbeidet vi gjør, som trives med en arbeidshverdag preget av høyt tempo, utfordrende oppdrag og skiftende forutsetninger. Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag hvor du som teknisk operatør i en etterretningsorganisasjon får jobbe operativt med unik tematikk og informasjon. 

Vårt arbeidsmiljø har høyt takhøyde og sterkt samhold. Du får bidra til at militære beslutningstakere har et så godt grunnlag som mulig for sine avgjørelser, og du får være med å videreutvikle et spennende fagfelt. Vi har gode muligheter for både faglig- og personlig utvikling. 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2024). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.
Lønnsplassering bestemmes av type utdanning og erfaring som fortiden er mellom lønnstrinn 40-54 (per februar 2024 tilsvarer kr. 437 900 - 532 200). For spesielt kvalifiserte søkere vil lønnsplassering kunne justeres. Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Rekruttering og seleksjonsansvarlig, +47 77 19 94 51


Arbeidssted

Artillerileiren 108


9360 Bardu


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvaretReferansenr.: 4761295848


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 18.03.2024Etterretningsbataljonen, Forsvaret

BedriftEtterretningsbataljonen, Forsvaret
Om bedriften

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger