Jobbsafari
Vestfold fylkeskommune

Teamleder Digital støtte vest

1 måneder siden
OmrådeTønsberg
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Da trenger vi deg for å lede et av våre team!

1. januar 2024 ble fylkeskommunen delt i to, og vi har i nye Vestfold fylkeskommune ambisjoner om å være blant de beste i leveranser av digitale tjenester til brukerne! Vi søker deg som har lyst til å være med og lede an i det arbeidet, og sammen med oss løfte våre tjenester inn i den digitale fremtiden.  

Seksjon Digitale tjenester har ansvar for digital støtte, forvaltning og utvikling av alle fylkeskommunens grunnleggende digitale tjenester, og består av fire team. Team Digital støtte vest er et av disse og har 8 ansatte og 10 lærlinger. Teamet har ansvar for digital støtte til Norges største videregående skole Sandefjord, fylkets nest største videregående Thor Heyerdal, Melsom videregående, Re videregående, Holmestrand videregående, Sande videregående, Sandefjord folkehøyskole og en rekke tannklinikker. Det omhandler alt fra brukerstøtte, bestilling, oppsett og vedlikehold av klientutstyr slik som PC-er, og at skjermer i klasserom/møterom og utstyr til videomøter o.l. fungerer til enhver tid. Teamet støtter også virksomhetene i kompetanseutvikling og lokalt utviklingsarbeid. 

Stillingsopplysninger:

Teamleder Digital støtte vest har overordnet ansvar for å sikre god digital støtte i hverdagen til alle ansatte og elever på sine virksomheter, og samtidig være en pådriver for at man utnytter sine digitale verktøy best mulig. Teamleder har personalansvar for ansatte og lærlinger, ansvar for it-leveranser, oppfølging og videreutvikling av virksomheter i eget team og være aktiv bidragsyter i ledergruppen i Digitale tjenester. Du vil være tett på skolene i deres daglige virke, og ha en viktig rolle som rådgiver og bindeledd i et digitalt perspektiv mot skolenes ledelse. Arbeidsplass vil være på skolene, du må påregne endel reising mellom de skolene du har ansvar for, og du må ha sertifikat og disponere bil.  

Som teamleder ønsker vi at du: 

 • Er en motiverende leder som er genuint opptatt av at dine medarbeidere trives og har det bra 
 • Bygger et team med godt samhold og samarbeid på tvers av lokasjoner 
 • Alltid er opptatt av å sette brukernes behov i sentrum for deg selv og dine medarbeidere 
 • Sikrer god oppfølging av brukerhenvendelser og bidrar til høy brukertilfredshet 
 • Støtter opp under og er pådriver for digitalt utviklingsarbeid 
 • Er aktiv i samhandlingsmøter og utviklingsarbeid med skolene 
 • Bidrar med å sikre helhet og sammenheng i leveransene til både ansatte og tjenestemottakere 
 • Løfter brukernes og virksomhetenes behov inn i ledergruppen i Digitale tjenester 
 • Ser nye muligheter og er en pådriver for kontinuerlig forbedring 

Hvem er du? 

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, åpen, glad i mennesker, har god teknisk innsikt og opptatt av å yte god service i alle ledd. Du forstår brukernes mangfold og deres behov, og har erfaring fra arbeid med brukerstøtte i større organisasjoner. Gjerne i en lederposisjon hvor du også har erfaring fra møter med kunder som er mottakere av tjenestene. Du har struktur, liker å ta initiativ og ikke minst å komme i mål. Du engasjerer og motiverer andre, er opptatt av å bygge gode relasjoner og ta vare dine medarbeidere. Uansett hvilken bakgrunn du har, ønsker vi at du har med deg relevante og nye perspektiver som vi sammen kan ta læring av. Vi håper du har lyst til å være en del av et lag som har det gøy på jobb! 

Kvalifikasjoner:  
Høyere utdanning, bachelor/master innenfor relevante fagfelt. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.  

Ingen kan alt, men vi tror du: 

 • har erfaring fra ledelse av medarbeidere innen tilsvarende fagområde 
 • har erfaring fra arbeid med brukerstøtte og møter med tjenestemottakere/kunder 
 • har kjennskap til ITIL rammeverket 
 • har høy digital kompetanse og ser muligheter i ny teknologi  
 • har meget god innsikt og erfaring med bruk av tjenester i Microsoft 365 
 • forstår viktigheten av å spille andre gode, og er genuint opptatt av å ta vare på menneskene rundt deg 

Vi er vel så opptatt av hvem du er som det du har på CVen!

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Søke stilling

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema. Vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Ved søknadsfristens utløp blir det utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf Offentleglova § 25. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon som bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen. Vi har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vestfold fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.

Vestfold fylkeskommune

BedriftVestfold fylkeskommune