Jobbsafari
Finnmark fylkeskommune (FFK)

Tannhelsesekretær/assistent

2 måneder siden
OmrådeKjøllefjord
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ved Kjøllefjord tannklinikk har vi ledig stilling som Tannhelsesekretær/assistent. Arbeidssted er i all hovedsak i Kjøllefjord, men arbeid i Mehamn kan forekomme. Tannhelsesekretæren skal bidra til at tannklinikken driftes på best mulig måte og at tannleger og tannpleiere kan utøve sitt arbeid så effektivt som mulig.


Arbeidsoppgaver

 • Assisterer tannlege og tannpleier
 • Gi tannhelseinformasjon og veiledning til pasienter
 • Ta imot timebestillinger og registrere i journalsystem
 • Sterilisering og vedlikehold av instrumenter til pasient behandling
 • Administrative oppgaver
 • Tanntekniske laboratoriearbeid

Kvalifikasjonkrav

 • Søkere bør ha autorisasjon som tannhelsesekretær, erfaring inne yrket eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • Søkere må beherske norsk/skandinavisk tilfredstillende muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og erfaring med bruk av data
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskelig med erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten


Personlige egenskaper

Du må være glad i å jobbe med mennesker, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Vi vektlegger gode kommunikative egenskaper og en framtredende serviceinnstilling.


Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 
 • Søknad skal sendes elektronisk via denne siden

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 


Finnmark fylkeskommune (FFK)

BedriftFinnmark fylkeskommune (FFK)
Om bedriften

Finnmark, Norges nordligste fylke er også det fylket som ligger lengst øst i landet. Det er et fylke med stort areal og en dramatisk natur med fjorder, fjell, tundra og en unik arktisk ørken. Finnmark er 48 000 kvadratkilometer stort og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder.

Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk påvirkning. Besøkende tiltrekkes av den imponerende naturen og det spennende kulturelle mangfoldet.

Finnmark er strategisk viktig for Norge i nordområdene, med gode muligheter for økt samarbeid og utvikling. Finnmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte.

Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.

Alta videregående skole
Alta videregående skole er Finnmarks største videregående skole med rundt 900 elever og 235 ansatte, og er en attraktiv og mangfoldig skole. Vi har tilbud innenfor 12 ulike programområder, samt innføringsklasser for minoritetsspråklige, landslinje for yrkessjåfører, voksenopplæring og avdeling for spesialundervisning.
Vår visjon er å sette spor i nord, og vi vektlegger sosial læring der elever får utvikle seg i samspill med andre basert på våre lokale fortrinn. Vi er bevisst vår rolle som samfunnsutvikler og har et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet rundt oss. Viktige verdier for oss er inkludering, innovasjon og profesjonalitet. 
Alta videregående skole er en viktig og synlig aktør i Nordlysbyen Alta, og vi er med å gjøre Alta til en trivelig plass å bo.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger