Jobbsafari

Sykepleier/Vernepleier i hjemmesykepleien,100 % vikariat.

2 måneder siden
OmrådeMoss
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Jobb med oss i hjemmetjenesten!

Er du usikker på om det å jobbe i hjemme sykepleien er noe for deg? Nå har du mulighet til å prøve det i 1 års tid i et vikariat.

I hjemmetjenesten jobber vi med å finne gode løsninger på hvordan sykepleie-/vernepleie tjenesten skal være organisert i fremtiden.

Vi vil sikre rett kompetanse, til riktig arbeidsoppgave. Det arbeides aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og med å ta imot fremtidsrettede løsninger. Vi er i gang med å benytte aktuell velferdsteknologi for å gi økt mestring og frihet for våre brukere og for å bedre hverdagen for våre ansatte.

Er DU klar for nye utfordringer og inkluderende arbeidsmiljø?

Vi tilbyr

 • Langvakter på helg – hvis du ønsker det
 • Mulighet for 4 uker sommerferie
 • 3 ukers opplæring med sykepleier/vernepleier i avdeling
 • Mulighet for tilskudd til relevant videreutdanning
 • Fagdager i turnus x 4 pr år

To av våre sykepleiere skal ut i foreldrepermisjon, vi trenger noen som kan «passe» brukerne mens de passer baby.

Hjemmesykepleien i Sentrum har nå 2 x 100 % ledig vikariat for sykepleier /vernepleier. Begge vikariaterene er ledig fra 1 april 2024 (dette er ingen april spøk).

Sykepleiere/vernepleiere hos oss har en variert og spennende arbeidshverdag med ulike prosedyrer, palliativ omsorg i hjemmet, tverrfaglig møter med brukere, pårørende og fastleger, oppgaver på medisinrommet og administrativt arbeid som ansvarsvakt.

Sentrum er organisert i to avdelinger med hver sin avdelingsleder og fagkoordinator, samt en ressurskoordinator. Målet er at våre to avdelinger skal samarbeide mer i fremtiden og da styrke kompetanse og få en mer fleksibel hjemmesykepleietjeneste.

Som sykepleier/vernepleier møter du brukere i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulike diagnoser og oppfølgingsbehov.

De faglige oppgavene i hjemmesykepleien har økt i omfang og kompleksitet, vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos brukerne.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Ivareta sykepleiefaglig ansvar for hjemmeboende brukere
 • Oppsøke og bistå hjemmeboende brukere etter oppsatte planer og etter brukerens behov
 • Veilede ansatte, studenter, elever og lærlinger
 • Bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Samhandle med pårørende, leger, sykehus og andre samarbeidspartnere
 • Påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert 
 • Holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi 

Arbeidstid
Turnus: 2  x 100% vikariat, med arbeid dag/kveld og hver 3.helg.

Organisering og arbeidssted:

Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, virksomhet Sentrum. Arbeidssted er Solgård skog 139, 1599 Moss, som ligger rett ved E6


Er du den vi ser etter?

Du må:

 • Være utdannet sykepleier/ vernepleier med norsk autorisasjon
 • Ha førerkort kl. B
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ha god digital kompetanse

Legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.     

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Tillitsskapende og kan tilpasse deg ulike mennesker
 • Er kreativ og løsningsorienter
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er lærevillig og nysgjerrig.

Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet  kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Du kan lese mer om oss på våre nettsider.

Med en jobb i hjemmesykepleien hos oss får du:

 • Gode turnusløsninger med mulighet for noe tilpasning
 • Langvakter på helg – hvis du ønsker det
 • Mulighet for 4 uker sommerferie
 • Gratis parkering
 • 3 ukers opplæring med sykepleier/vernepleier i avdeling
 • Mulighet for tilskudd til relevant videreutdanning
 • Gode kollegaer, som vil hverandre vel og som trives på jobben
 • Fagdager i turnus x 4 pr år

Å jobbe som sykepleier/vernepleier i hjemmetjenesten gir deg mulighet til å få brukt faget ditt på en spennende og variert måte, samtidig får du også mulighet til faglig utvikling.

Høres dette ut som en arbeidsplass for deg?

SØK STILLING HOS OSS.


Informasjon om ansettelsesprosess og -vilkår

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.  

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 7174, sykepleier i turnus og 6455, vernepeier, med avlønning etter garantilønnstabellen + lokale tillegg. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p.t. etter følgende lønnsstige: 

 • 0- 4 års ansiennitet: Kr 500.400
 • 6 års ansiennitet: Kr 510.600
 • 8 års ansiennitet: Kr 520.800
 • 10 års ansiennitet: Kr 571.600
 • 16 års ansiennitet: Kr 584.100
 • 20 års ansiennitet: Kr 591.100

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg på kr. 15.000 over garantilønn og og ytterligere opprykk med 7 000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 22 000 høyere enn ordinære garantilønn).

Les mer om hva vi tilbyr på nettsiden

Jobb som sykepleier eller vernepleier hos oss!

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig tjeneste og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.  Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder. 


Søk etter flere lignende stillinger