Jobbsafari
Seksjon alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helsevern og rus avdeling, Sykehuset Namsos

Sykepleier/vernepleier

1 måneder siden
OmrådeNamsos
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Seksjon alderspsykiatri ved psykiatrisk avd. Namsos har fra 1 Juni 2024 ledig 100% stilling som sykepleier/vernepleier i seksjonens døgnenhet.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid

og DPS Stjørdal. Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Seksjon alderspsykiatri driver utredning og behandling  for den eldre del av befolkningen innenfor psykisk helsevern.

Avdelingen i Namsos er organisert i 5 seksjoner:          

 • Seksjon Akutt  (7 senger)         
 • Seksjon Psykoser (8 senger og poliklinikk)         
 • Seksjon Alderspsykiatri (4 senger og
  poliklinikk)         
 • Seksjon Allmenn (7 senger og poliklinikk)         
 • DPS Kolvereid (poliklinikk) 
 • Avdeling for Rusrelatert psykiatri (poliklinikk)                                            

Arbeidsoppgaver

 • Du har sammen med pasientansvarlig behandler (PAB) og pasienten, ansvar for å bidra til den enkelte
  pasients utredning og behandling fra innkomst til utskriving. 
 • Dette innebærer miljøterapeutiske intervensjoner, å bistå med gjennomføring av utredningsverktøy, gjøre psykiatriske og somatiske observasjoner, og bistå med generell drift av sengeposten.
 • Stillingen innebærer i tillegg medikamentansvar, og at du som ansvarsvakt får delegert seksjonsleders myndighet når det gjelder personalutnyttelse og pasientflyt på ettermiddag, natt, helg og høytid.   

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning vil være en fordel
 • Sykepleier eller vernepleier med relevant erfaring fra psykisk helsevern og/eller eldre omsorg foretrekkes. 
 • Den som tilsettes må beherske norsk, skriftlig og muntlig. Det oppfordres til å opplyse om en behersker fremmedspråk i søknaden.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være  eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert person med høyt faglig engasjement som ønsker å øke sin faglige kompetanse.
 • Vi søker en person som har evne til å jobbe både selvstendig og samarbeide tverrfaglig.
 • Vi ønsker at den som ansettes skal ha evne til å ha oversikt, være målrettet og strukturert, se løsninger og kunne ta beslutninger.
 • Du som skal jobbe med oss har en evne til å bygge relasjoner og ta del i vårt gode arbeidsmiljø

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og
  ulykkesforsikring. 

Kontaktinformasjon

Tormod Viken, Seksjonsleder, +47 74215680


Arbeidssted

Havikvegen 8


7800 Namsos


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rusReferansenr.: 4804427134


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.06.2024


Søknadsfrist: 20.05.2024Seksjon alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helsevern og rus avdeling, Sykehuset Namsos

BedriftSeksjon alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helsevern og rus avdeling, Sykehuset Namsos
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger