Jobbsafari
REINSVOLL ENHET FOR SUBAKUTT BEHANDLING, Sykehuset Innlandet HF

Sykepleier/Vernepleier 100% fast stilling 

1 måneder siden
OmrådeReinsvoll
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.
Enhet for subakutt behandling er en lukket, subakuttpost som gir behandling til pasienter som trenger forsterkede rammer og struktur utover den tida akuttposten kan tilby. Vi har 8 plasser og behandler mennesker med forskjellige psykiske lidelser, men med hovedvekt av affektive lidelser, Vi tilbyr medisinsk behandling og individuelt tilrettelagt miljøterapi.

Vi er en engasjert, faglig oppdatert og sammensatt gjeng med godt humør og ønsker deg velkommen som vår nye kollega

Vi søker etter deg som liker faglige utfordringer og et vidt spekter av arbeidsoppgaver.


Arbeidsoppgaver

 • Direkte arbeid med pasienter
 • Bidra til å utvikle et godt, faglig arbeidsmiljø.
 • Internt og eksternt samarbeid.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid rundt pasienten. 
 • Samarbeid med pårørende

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier  eller vernepleier
 • Gjerne erfaring fra psykisk helsevern

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Fokus på medarbeiderskap og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet, både alene og i team.
 • God til å skape relasjoner.
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Engasjerte kollegaer
 • God opplæring
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

May Rita Slåtsveen, Enhetsleder (sykepl/jordmor), +4761147687


Arbeidssted

Presteseter 1


2840 Reinsvoll


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4809058627


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.05.2024REINSVOLL ENHET FOR SUBAKUTT BEHANDLING, Sykehuset Innlandet HF

BedriftREINSVOLL ENHET FOR SUBAKUTT BEHANDLING, Sykehuset Innlandet HF
Om bedriften

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Eiendom og intern service forvalter helseforetakets eiendomsmasse og leverer ulike service- og støttetjenester til klinikken. Divisjonen ledes av en divisjonsdirektør og består av syv fagavdelinger. Hver fagavdeling ledes av en avdelingssjef med seksjoner lokalisert til de geografiske sykehusene. Divisjonen har omlag 525 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger