Jobbsafari

Sykepleier/vernepleier 100 % fast, Livsmestring Rus/ROP

2 måneder siden
OmrådeGamle Fredrikstad
Søk senest27.2.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Er du vår nye kollega som ønsker å være med å bygge opp et nytt tilbud?

Virksomhet Livsmestring rus/ROP er organisert under etat Friskliv og mestring, seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten yter tjenester til personer med psykisk helse- og/eller ruslidelser.

Vi skal etablere et tilbud til innbyggere med alvorlige ROP lidelser i aktiv rus, med tilleggs problematikk som somatiske lidelser, kognitiv funksjonssvikt, store atferdsproblemer, volds og kriminalitetserfaringer. Stedet vil bestå av samlokaliserte boliger med en personalbase. Bemanningen vi være dag/kveld og 4.helg. Vedtaksbaserte tjenester.

Vi ønsker å jobbe recoveryorientert og har høyt fokus på å bidra til å skape mening i hverdagen. Nettverksjobbing og fokus på aktivitet er satsningsområder. Vi er opptatt av brukernes tilbakemeldinger, og tiltak skal evalueres systematisk via evalueringsverktøyet FIT. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle, og skal fremme mestringsevne og understøtte brukers innsats for best mulig fysisk, psykisk, kognitiv og sosial funksjonsevne. Brukerne skal møte fleksible, tilgjengelige, tydelige og rause medarbeidere. Sammen med beboerne skal vi bygge opp aktiviteter på stedet,
opparbeide et godt utemiljø å være i, vedlikeholde stedet og gi bistand til økt bomestring. Basen kan utvikles til et sted for husmøter, kurs og temakvelder for å øke beboernes kompetanse på egen livsmestring.

Fredrikstad kommune har mottatt statlige tilskuddsmidler som gjør at vi kan utlyse faste stillinger. Vi skal sette sammen en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med hovedsakelig høgskolekompetanse. Arbeidstid vil være 35,5 t/uke i turnus med dag og kveldsarbeid. Arbeid hver 4.helg med langvakter kl. 08.30-20.30.

Hovedoppgaver

 • Gjennom kartlegging og målrettet arbeid, bidra med å legge til rette for rusmestring, stabilisering/behandling av psykisk lidelse og styrking av daglig fungering
 • Bidra til økt fokus på betydningsfull aktivitet og arbeid
 • Gjennom recoveryorientert tilnærming, utforske ressurser og arbeide mot en økt livsmestring og deltakelse i samfunnet
 • Følge opp rusavhengige og personer med ROP-lidelse før, under og etter behandling i TSB/DPS el. i soning.
 • Utrede, - undersøke og følge opp tvangssaker etter HOL jr. § 10.2, 10.3, og 10.4
 • Samhandle og samarbeide med interne og eksterne tjenesteytere, inkludert frivillige organisasjoner
 • Henviser til TSB ved behov for ruspoliklinisk behandling
 • Dokumentasjons- og planarbeid
 • Bidra i avdelingens kvalitets- og faglige utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som Sykepleier eller Vernepleier
 • God kunnskap om, og grunnleggende forståelse for, rusavhengighet og ROP lidelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl. B

Personlig egnethet vektlegges.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning innen rus og avhengighetsproblematikk / psykisk helse, eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i rusfeltet og/eller innen psykiatri
 • Kjennskap til FIT tilbakemeldingsverktøy

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel, men arbeider samtidig strukturert i arbeidsprosessen
 • Du har gode evner og forståelse for relasjonsarbeid
 • Du liker å jobbe på brukers arena
 • Du er motivert og faglig engasjert
 • Du er en god lagspiller
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du trives med å jobbe både i team, og selvstendig

Vi kan tilby

 • Å være med på oppbygning av et tiltrengt tilbud til målgruppen
 • Være med på å skape en god avdeling å jobbe på
 • Du blir en del av en faglig engasjert virksomhet og etat. Vi er romslige, modige og hjelper hverandre med løsninger
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med fokus på flerfaglig- og tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Gode velferdsordninger

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stilling med krav om minimum 3-årig bachelorutdanning/bachelorutdanning med videreutdanning med en årslønn i spennet kr. 485.400 - 598.900 avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider, kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med saksbehandler Cecilie Gül på tlf. 40405686, epost: [email protected].

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger