Jobbsafari
Medisinsk overvåkning (MOA), Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Sykepleierstudent

1 måneder siden
OmrådeLevanger
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Medisinsk overvåkningsavdeling (MOA) søker

.... DEG som har lyst til å bli god på sykepleie til den medisinske pasienten.

.... DEG som vil stå bedre rustet når du neste sommer skal begynne å arbeide som sykepleier.

.... DEG som vil være med på å trygge, lindre, behandle og ivare den akutt syke.

.... DEG som har lyst på en fremtidig jobb i medisinsk klinikk på Sykehuset Levanger.

MOA er en del av klinikk for medisin og rehablitering. MOA er en akuttpost med 5 overvåkningssenger hvor vi gir medisinsk behandling til akutt og kritisk syke pasienter innenfor et bredt fagfelt. Ansatte på MOA drifter også en kardiologisk dagbehandlingsenhet og kardiologisk lab. Avdelingen har 30 ansatte, hovedsakelig spesialsykepleiere som arbeider i rundturnus med 17 arbeidshelger i året.

Vi har 3 ledige helgestillinger


Arbeidsoppgaver

Som sykepleiestudent på MOA forventer vi at du bistår med:

 • Sykepleie til den medisinske pasienten 
 • Administrering av medikamenter under veiledning
 • Holde orden i avdelingen, inkl. kjøkken

Kvalifikasjoner

 • 3. års sykepleiestudent
 • Interesse for sykepleie til den medisinske pasienten
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beståtte eksamener i henhold til studieplan

Personlige egenskaper

 • Motivasjon, faglig interesse og ønske om å utvikle deg som sykepleier
 • Arbeidsvillig og fleksibel 
 • Evne til etisk refleksjon rundt pasientbehandling
 • Selvstendig og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Arbeid hver 3. helg + mulighet for ekstravakter
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning 2% pensjonstrekk pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Unik mulighet til å heve din kompetanse i sykepleie, da du vil jobbe sammen med dyktige spesialsykepleiere
 • Et arbeidsmiljø der vi bryr oss om hverandre og deler kunnskap
 • En nyoppusset avdeling
 • Jobb som sykepleier sommeren 2025, og mulighet for videre arbeid i medisinsk klinikk.

Vi håper å se akkurat deg på søkerlista!

Kontaktinformasjon

Hanne Guddingstua, Seksjonsleder sykepleie, 74098415, [email protected]


Arbeidssted

Kirkegata 2


7600 Levanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for medisin og rehabiliteringReferansenr.: 4770053786


Stillingsprosent: 20%


Helgevakt


Startdato: 17.06.2024


Sluttdato: 15.06.2025


Søknadsfrist: 10.03.2024Medisinsk overvåkning (MOA), Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

BedriftMedisinsk overvåkning (MOA), Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger