Jobbsafari
Nordre Land kommune Helse og omsorg

Sykepleiere/vernepleiere i Helse og Omsorg

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest31.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Det er ledig faste 75-100% stillinger som sykepleier/vernepleier i hjemmetjenester og på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, med ønske om snarlig tiltredelse. 

Stillingene innebærer jobbing i todelt turnus med dag- og aftenvakter, og arbeid hver 3.helg.

Dersom du bare søker på enkelte avdelinger, vennligst oppgi hvilke(n) i søknadsteksten.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk oppfølging og helsekontroll
 • Veiledning og råd til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Opplæring, fagutvikling og kompetanseheving i samarbeid med andre
 • Komme med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr, og nye arbeidsmetoder
 • Samarbeide tett med sykehjemslege og bidra i annet tverrfaglig samarbeid
 • Søkere til stilling på Landmo må påregne å ha ansvarsvakter utover egen avdeling

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier, og gjerne med relevant videreutdanning, men studenter oppfordres også til å søke
 • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg og geriatri, tilrettelagte tjenester, psykiatri eller akuttmedisin
 • Praksis fra bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie
 • Behersker godt norsk skriftlig og muntlig

Søkere til hjemmesykepleien må ha førerkort klasse B og være trygg på å kjøre under varierende vei-, vær- og føreforhold. 

Ønskede personlige egenskaper

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere
 • Du er strukturert, endringsvillig, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte
 • Du er flink til å kommunisere med pasient, pårørende og kollegaer
 • Du har fokus på fag og kompetanseutvikling

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Egenerklæring MRSA må fremlegges før tiltredelse
 • Godkjent poitiattest  etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse

Nordre Land kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte søkere oppfordres til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Helse og omsorg

BedriftNordre Land kommune Helse og omsorg
Om bedriften

Avdeling 24+ har ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Nordre Land kommune. Avdeling 24+ er organisert i tre driftsenheter; Institusjonstjenester med sykehjemsavdelinger, kjøkken og vaskeri. Hjemmetjenester med hjemmesykepleie, avlastningsbolig for barn og unge, miljøarbeidertjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste og psykisk helse-og rustjenesten. Helse og Omsorg har også en egen stab med fag- og kvalitetsutvikler og systemansvarlig for fag- og turnusprogram, samt tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger