Jobbsafari

Sykepleiere - ferievikarer - Infeksjonsmedisinsk sengepost

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Har du lyst på en spennende sommerjobb, og en arbeidshverdag sammen med flotte kollegaer? Ønsker du en "fot innenfor" i en seksjon som legger stolthet i sykepleieutøvelsen og høy faglig kvalitet? Da må du lese videre!

Vi på Infeksjonsmedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2024. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august, hovedsakelig ukene 25 - 34.

Infeksjonsmedisinsk seksjon er den største sengeposten i Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger, hvorav 10 er enerom som kan brukes som isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodellen, som resulterer i helhetlig sykepleieutøvelse og kontinuitet i relasjonen mellom sykepleier og pasient. Vi jobber i tredelt turnus. 

Tilbakemeldinger fra tidligere ferievikarer er at Infeksjonsmedisinsk sengepost oppleves som en trygg og god arbeidsplass, hvor det er høy sykepleiedekning og god faglig standard. Det er lett å spørre om hjelp som nyansatt, og de erfarne sykepleierne er støttende og flinke til å gi opplæring. 

Vi ansetter fortløpende. Tiltredelse og arbeidsperiode etter avtale. Det er mulighet for individuelle tilpasninger med tanke på stillingsstørrelse, og stor sannsynlighet for videre tilsetting etter ferieperioden.


Arbeidsoppgaver

Vår sengepost mottar både medisinske og kirurgiske pasienter med ulike infeksjonssykdommer. Som sykepleier hos oss vil du få mange faglige utfordringer og en bred sykepleiepraksis, da vår pasientgruppe er svært variert. 

Eksempel 1
Sprek mann (37 år) blir innlagt i akuttmottaket med forhøyet CRP, høy feber og redusert allmenntilstand. Han har ryggsmerter som har vart i 2 - 3 uker før innleggelse. Pasienten blir innlagt på infeksjon sengepost med mistanke om spondylodiskitt (infeksjon i ryggvirvel og/eller ryggskive). I løpet av det neste døgnet får han nevrologiske utfall og blir operert av nevrokirurger. Pasienten kommer tilbake til infeksjon, etter postoperativ behandling. Han behandles med antibiotika intravenøst, via et sentralt venekateter som en PICC-line eller CVK, i til sammen seks uker. Han trenger smertestillende, både fast og ved behov, og trener med fysioterapeut i samarbeid med sykepleier daglig. 

Eksempel 2
Eldre dame (78) blir innlagt med feber, frostrier og kvalme etter at hjemmesykepleien var på tilsyn. I akuttmottaket er hun bankeøm over nyrene og har lavt blodtrykk. Hun har symptomer fra urinveiene i form av hyppig vannlating og svie ved vannlating. Pasienten blir innlagt på infeksjonsmedisinsk sengepost med pyelonefritt. Hun får urinkateter, det tas mikrobiologiske prøver, legges en perifer venekanyle og det startes med antibiotika. Urinprøven sendes til dyrkning for å bekrefte at det er bakterier i urinveiene, for å fastslå hvilke bakterier og hvilken antibiotika pasienten bør få. Hun dekkes i begynnelsen med litt bredere antibiotika, inntil vi får svar på urinprøven. Vi finner den samme bakterien i blodet. I løpet av det første døgnet på sengepost blir pasienten hypotensiv og septisk. Hun blir tett overvåket av sykepleier og får væske intravenøst. Pasienten blir værende på sengeposten i ca. 7 dager for intravenøs antibiotikabehandling, før hun reiser tilbake til sitt hjem med hjemmesykepleie daglig og antibiotikatabletter i et par dager til.

Felles for disse pasientene er at de ligger på Infeksjonsmedisinsk sengepost, og trenger sykepleiere som kan utføre disse prosedyrene m.m. Pasientbehandlingen er et tverrfaglig samarbeid med infeksjonsoverleger, leger i spesialisering, terapeutavdelingen med fysioterapeut og sosionom, postsekretær og andre spesialister på sykehuset.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig
 • Du må beherske norsk og engelsk
 • Mannlige sykepleiere oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som er interessert i faglige utfordringer
 • Gode samarbeidsevner
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du må like travle og spennende arbeidsdager, kunne takle stress, og jobbe godt selvstendig så vel som i team
 • Er bevisst din egen rolle i og din betydning for et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå der det gis muligheter til å lære mye om sykepleie til infeksjonspasienter
 • Nyansattdager sammen med resten av Medisinsk klinikk
 • Opplæringsperiode med mentorordning
 • Kalenderplan der vi ønsker å tilrettelegge for individuelle ønsker hos den enkelte sykepleier
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige arbeidskolleger
 • Nært og godt samarbeid med blant annet leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og helsesekretærer
 • Tett oppfølging av fagutviklingssykepleier og ledelse
 • Muligheter for leie av bolig gjennom UNN
 • Umiddelbar nærhet til nydelig natur og gode turmuligheter
 • Gode muligheter for videre jobb etter endt ferievikariat 

Kontaktinformasjon

Stian Julian Eliassen, Enhetsleder, 77669731, [email protected]


Sofie Wiker, Enhetsleder, 77669778, [email protected]


Arbeidssted

Hansine Hansens veg 67


9019 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4772736130


Stillingsprosent: 100%


Ferievikar


Søknadsfrist: 14.03.2024Universitetssykehuset Nord-norge Hf

BedriftUniversitetssykehuset Nord-norge Hf
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger