Jobbsafari
Ilahjemmet-Langtid nevrologisk avdeling, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Sykepleier til nevrologisk avdeling

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest10.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker nå etter en sykepleier til vår nevrologiske avdeling, en fast 90% stilling. Er du den vi ser etter?

Nevrologisk avdeling er en langtidspost med 11 sengeplasser for yngre personer med nevrologiske sykdommer og multitraumeskader. I august/september vil avdelingen slås sammen med nevrologisk avdeling på Østensjø, og etablere seg på flunkende nye Majorstuhjemmet. Topp moderne nytt sykehjem. Vi ser etter deg som kan være et positivt tilskudd til vårt lag, først i avdelingen på Ilahjemmet og så går veien videre til Majorstuhjemmet. Vi jobber tverrfaglig med fysioterapeut, ergoterapeut, miljøterapeut og vår egen engasjerte lege, og nettopp at dette er en langtidspost gjør at du blir godt kjent med og kan følge opp beboere over tid. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og ulike situasjoner der du får utfolde deg både praktisk og teoretisk - her er det gode muligheter for å utvikle sitt kliniske blikk! Nevrologisk avdeling er en forsterket enhet som betyr at vi har en høyere grunnbemanning, dette gjør at du har mer tid til den eller de beboerne du følger opp. 

Avdelingen har et inkluderende arbeidsmiljø der vi sammen fokuserer på å løfte kvaliteten på arbeidet vi gjør, vi setter også av tid til systematisk fagutvikling blant ansatte. Nevrologisk avdeling tar også imot sykepleierstudenter tilsvarende nivå medisinsk praksis på sykehus, dette fordi våre beboere trenger noe mer avanserte tjenester enn ved vanlige somatiske langtidsplasser.


Vi har spurt våre sykepleiere om hvordan de opplever at arbeidshverdagen hos oss er, og noen av tilbakemeldingene er som følger:

-          Vi er tilfreds med bemanningen
-          Vi arbeider godt i team og kan dra nytte av hverandres erfaringer
-          Vi har mange flinke ansatte som har jobbet her i mange år, og liten turn-over
-          Vi setter pris på det gode tverrfaglige samarbeidet med fysioterapeut, ergoterapeut, miljøterapeut, sykehjemslegen og andre aktører som kommer beboerne til gode
-          Vi setter pris på vårt gode arbeidsmiljø, «her er det er rom for alle – vi gjør hverandre gode»

Stillingen som sykepleier innebærer regelmessig helgearbeid, for tiden hver 3.helg, Vi kan legge til rette for fleksible ordninger dersom du for eksempel har små barn.
For mer informasjon om sykehjemmet: http://www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/oslosykehjemmene_/ilahjemmet/

Kun søkere som søker elektronisk vil bli behandlet. 


Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie til beboerne og påse at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldene krav til kvalitet

Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger og følge gjeldene lovverk og prosedyrer

Holde seg orientert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid

Samarbeide med fagansvarlig sykepleier og øvrige medarbeidere

Ta initiativ til bruk av relevante digitale løsninger, og følge gjeldene lovverk og prosedyrer

Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis

Følge opp og utvikle kvaliteten gjennom ivaretakelse av pasientsikkerhet og kontroll av tjenesteutøvelse

Delta i utvikling og kvalitetsarbeid 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier. Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse

Beherske de vanligste IKT- verktøy (word / exel / internett / e-post) samt ha god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy som Gerica og EQS (kvalitetslosen)

Dokumentert norskkompetanse tilsvarende Bergenstesten C1

Gode kommunikasjonsferdigheter med beboere og pårørende i krise

Være oppdatert innen eget fagområde og ivrig etter å lære mer

Relevant erfaring med pasientgruppen 

Gyldig politiattest (Ikke eldre enn 3 mnd.) må fremlegges før tiltredelse. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattest jf. politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges frem ved søknadspapirene, men fremlegges før søker tiltrer. 

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og gode samarbeidsevner.

Være engasjert og bry deg. 

Omstillingsdyktig

Løsningsorientert

Vi tilbyr

Jobb innenfor et viktig og samfunnsmessig område

Helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig, flerkulturelt arbeidsmiljø

Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold. Lønnstrinn 30-43 (535 000 - 661 600) 

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no, Oslo forsikring på www.oslo-forsikring.oslo.kommune.no

Stillingen innebærer regelmessig helgearbeid, for tiden hver 3.helg.

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet 

Kontaktinformasjon

Lene Kristiansen, 21802180


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4795201189


Stillingsprosent: 90%


Fast


Søknadsfrist: 10.05.2024Ilahjemmet-Langtid nevrologisk avdeling, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

BedriftIlahjemmet-Langtid nevrologisk avdeling, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Om bedriften

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Søk etter flere lignende stillinger