Jobbsafari

Sykepleier - sykeavdeling

2 måneder siden
OmrådeKarasjok
Søk senest6.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ved sykeavdelingen er det ledig 2 - 100 % faste sykepleier stillinger. Tiltredelse snarest.

Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Arbeid hver 4. helg med 12,5 timers vakter eller hver 3.helg med ordinære vakter. Årsturnus gir store muligheter for individuelt tilpasset turnus. 

Avdelingen yter tjenester knyttet til sykehjem, korttidsplasser, sykestue med akuttrom, KAD-somatisk (kommunal akutt døgnplass) og avlastning. Du vil oppleve stor variasjon i sykepleiefaglig. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være oppgaver som oppfølgning av pasienter og koordinering av pasientoppfølgningen, opplæring og veiledning, grunnleggende pleie og omsorgsoppgaver, betjening av kommunallegevakt og akuttmottak, samt andre spennende sykepleiefaglige oppgaver.


Arbeidsoppgaver

•    Sykepleiefaglig oppfølging av beboerne på langtidsplass i tett samarbeid med hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og ufaglærte
•    Sykepleieoppfølging av pasienter på avlastning/ korttidsopphold/KAD/ sykestueplass
•    Sykepleiefaglig ansvar for akuttrommet som innebærer kommunikasjon via nødnett, mottak av pasienter, kliniske observasjoner/vurderinger/prøvetaking/behandling i tett samarbeid med vakthavende lege
•    Kommunisere og samarbeide tverrfaglig om oppfølginger av pasienter og beboere med vakthavende leger, sykehjemslege og andre aktuelle instanser (ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten)
•    Generelle oppgaver i driften av Sykeavdelingen 


Kvalifikasjoner

•    Autorisasjon som sykepleier eller som fullfører utdanning våren 2024. 
•    Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Samisktalende vil være stor fordel.
•    Fordel med erfaring fra blant annet geriatri, demensomsorg, akuttavdeling og legevakt
•    Vi vektlegger erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.

Personlige egenskaper:
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
•    God klinisk observasjonskompetanse
•    Godt humør og positiv fremtoning.
•    God arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo.
•    Lojalitet mot arbeidsplass og kollegaer.
•    Kunne arbeide i tråd med sykepleier yrkesetiske retningslinjer.


Lønns og arbeidsvilkår

•    En arbeidsplass med god fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
•    Spennende, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere:
•    Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet

•    Behjelpelig med bolig for søkere uten bostedsadresse i kommunen. 
•    Gratis barnehageplass som en del av de økonomiske fordelene i Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 
Kontaktinformasjon


Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Enhetsleder Veronje Ingebrigtsen på tlf. 465 04 812 eller e-post: [email protected].

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 6. mars 2024.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.


Karasjok Kommune Sentraladministrasjon

BedriftKarasjok Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger