Jobbsafari
Senja kommune Hjemmetjenester sentrum

Sykepleier (nattevakt) og helsefagarbeider

1 måneder siden
OmrådeFinnsnes
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten sentrum øst utvider nattevaktsteamet og i den forbindelse søker vi etter sykepleier og helsefagarbeider som er en del av vårt team.

Hjemmetjenesten sentrum øst jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere. Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, reflekterte og myndiggjorte medarbeidere. I nattjenesten er det fire helsepersonell på hver natt.

Vi søker nå etter to dyktige medarbeidere som ønsker å være en del av vårt team, og har i den forbindelse ledig følgende stillinger:

-          84% fast sykepleiestilling med jobb hver 3.helg.
            Funksjonstillegg for sykepleier som jobber kun natt er kr. 50.000,- i 100% stilling.

-         56% fast helsefagarbeider med jobb hver 3. helg.

På sykepleiestillingen åpnes det for at sykepleiestudenter ferdig med 3.semester, og helsefagarbeidere kan søke og bli vurdert til stillingen.

 Arbeidsoppgaver

 • Sikre at pasientene får nødvendige og kvalitativt gode tjenester i henholder til lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak
 • Dokumentasjon i Profil  
 • Legemiddelhåndtering
 • Samhandling med samarbeidspartnere
 • Utøve hjemmesykepleie
 • Gjennomføre rutiner og prosedyrer
 • Inkludere og ivareta pårørende.

  Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Autorisasjon som fagarbeider innen helse
 • På helgestilling er det ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg.
 • Krav til å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, samt benytte digitale verktøy
 • Søkere utenfor Skandinavia må minimum dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 norsk språkprøve på mellomnivå.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Førerkort klasse B
 • På grunn av arbeidets art må man ha en god fysisk og psykisk helse

 Personlige egenskaper

 • Senja kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Evne til helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Vilje og evne til nytenkning 
 • Interesse for å oppdatere seg innen eget fag
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Være ansvarsbevisst og ha gjennomføringskraft
 • Gode evner til å jobbe med syke eldre i en tverrfaglig setting og et tverrfaglig miljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder faglighet, kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og selvstendighet.

 Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass med variert og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområde i stadig endring.
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

For stillingene gjelder

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning. 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Senja kommune Hjemmetjenester sentrum

BedriftSenja kommune Hjemmetjenester sentrum
Om bedriften

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet. Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

Søk etter flere lignende stillinger