Jobbsafari

Sykepleier i sykepleieteam - 100 % fast - Hjemmesykepleie øst

2 måneder siden
OmrådeSellebakk
Søk senest27.2.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Er du klar for nye faglige utfordringer i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø?

Arbeidssted

Vi søker deg som er sykepleier og ønsker å arbeide i sykepleieteam.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg som sykepleier muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.

Som sykepleier i hjemmesykepleien møter du pasienter i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulke diagnoser og oppfølgingsbehov.

Vi er organisert i 3 team som ledes av hver sin avdelingssykepleier, i henholdsvis to fagteam og et sykepleieteam.

Fredrikstad kommune sine verdier er forkortet MERK, Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent, og vi søker deg som er nettopp det! De faglige oppgavene i hjemmesykepleien har økt i omfang og kompleksitet, vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos pasientene. Vi har stort fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning og alle tjenester skal ha utgangspunkt i det. Vi har tro på at kvalitet i tjenesten skapes med faglig fokus, tverrfaglig samarbeid og gjennom et godt inkluderende arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

* 100 % fast stilling i todelt turnus med arbeid hver tredje helg eller langvakter hver fjerde helg.
* Ønskeplan.
* Sykepleierteam.
* Mulighet for fire ukers sommerferie.
* God og strukturert opplæring, og oppfølging av fadder.
* For tiden gratis parkering.
* Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingavtaler for el-sykkel.
* Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.

Arbeidstidsordning

Todelt turnus med 7,5 timers vakter hver tredje helg eller arbeid hver 4. helg med langvakter (12,5 timer) i ønskeplan.
Ønskeplan gir mulighet for stor medvirkning i egen turnus.

Hovedoppgaver

* Du behandler pasienter i eget hjem, der trygghet og kvalitet står i fokus.
* Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer.
* Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
* Du bidrar til at teamet og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autorisasjon som sykepleier.
* Førerkort klasse B.
* God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, minimum på nivå B2.

Vi søker en kollega som

* MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer
* ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet
* ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger
* KOMPETENT, deler av sin kunnskap og søker ny kunnskap

Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger