Jobbsafari
Mestringslag 1 Grefsen, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

Sykepleier fast 100%

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest8.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Mestringslag 1 har ledig sykepleiestilling! Vi søker en sykepleier som er engasjert, faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere. I bydel Nordre Aker ønsker vi at bydelens innbyggere skal få bo trygt i eget hjem så lenge som mulig. Vi skal tilby tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og som gir muligheter for mestring av eget liv. Vi har fokus på at utvikling fremover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samarbeid. Fokus på brukermedvirkning og å finne ut hva som er viktig for innbygger som mottar tjenester er utgangspunktet for det tverrfaglige samarbeidet. Vår visjon er : sammen skaper vi aktive, gode og selvstendige liv.


Arbeidsoppgaver

 • Utføre pleie- og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov
 • Være tjenesteansvarlig sykepleier (BOB) for egne brukere, og ha ansvarsvakt kveld og helg
 • Fokusere på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at de opplever trygghet
 • Arbeide tverrfaglig sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med brukerne
 • Undervise, veilede og informere brukere, pårørende, medarbeidere, studenter og andre aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå B2
 • Gjerne kjennskap til Gerica
 • Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse
 • Førerkort for bil, klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, motivert og engasjert
 • Du er løsningsfokusert, fleksibel og kan jobbe selvstendig
 • Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
 • Du mestrer høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Opplæring og veiledning
 • Todelt turnus med jobb hver 3. helg
 • Lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ. Stillingen lønnes i lønnsramme 2607

Kontaktinformasjon

Vibeke Hattestad Kristensen


Arbeidssted

Vinkelveien 7 c


0870 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4804976509


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 08.05.2024Mestringslag 1 Grefsen, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

BedriftMestringslag 1 Grefsen, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Om bedriften

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om

Bydel Nordre Aker

Søk etter flere lignende stillinger