Jobbsafari
Medisinsk klinikk, Enhet for rehabilitering, Aker

Sykepleier

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest26.5.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Oslo Universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta pasienter, pårørende og ansatte. Og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Rehabilitering er et spennende felt, og vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Vi har ledig 1 fast 100% sykepleierstilling, med oppstart etter avtale.

Stillingen har 35,5 timers uke, 3 delt turnus, inkludert arbeid hver 3 helg. p.t.

Enhet for rehabilitering er en sengepost med 21 senger fordelt på pasienter med hjerneslag, benamputasjoner og brudd. Her kommer pasienter i det akutte sykdomsforløpet, og du vil møte stor variasjon, samt en hektisk og innholdsrik arbeidshverdag. I tillegg har vi to senger for utredning av CFS/ME pasienter. Vi er opptatte av å å skape et godt tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp, og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. 
Pasientgruppen er sammensatt og du vil møte både den yngre og den eldre pasienten. 

Ønsker du å gjøre en forskjell? Søk da vel!  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter, samt legemiddelhåndtering 
 • Utøve god og pasientrettet sykepleie etter gjeldene krav til kvalitet og i overensstemmelse med gjeldende lover, retningslinjer og prosedyrer
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere og studenter
 • Samarbeide tverrfaglig med pårørende, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, logoped, KEF og andre kommunale instanser
 • Du vil være en avgjørende bidragsyter i observasjon av pasientens symptombilde, atferd og funksjonsevne

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Et klinisk blikk for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy. Vi bruker DIPS Arena, Metavision og GAT
 • Ønskelig med videreutdanning eller erfaring innenfor rehabilitering

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Evner å holde hodet kaldt og hjertet varmt
 • Initiativtaker
 • Evne til planlegging og gjennomføring
 • Innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr

Foruten faglig ansvar, stor variasjon og gode arbeidskollegaer får du følgende i denne jobben:

 • God humor og mye latter!
 • Et arbeidsmiljø med fokus på kompetanseheving, og en arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift
 • Mulighet for å påvirke og bidra til utvikling av arbeidsplassen og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Gro Mette Nygaard, Enhetsleder, +4722894454


Arbeidssted

Trondheimsveien 235


0586 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HFReferansenr.: 4805095488


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 26.05.2024Medisinsk klinikk, Enhet for rehabilitering, Aker

BedriftMedisinsk klinikk, Enhet for rehabilitering, Aker
Om bedriften

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Søk etter flere lignende stillinger