Jobbsafari
D3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos

Sykepleier

1 måneder siden
OmrådeNamsos
Søk senest20.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med mange dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Helse Nord-Trøndelag HF sine fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.Ortopedisk avdeling D3 er en heldøgns kirurgisk sengepost. Fagfelt ortopedi, ønh, øye og kirurgi, planlagte og akutte pasienter.D3 har tett samarbeid med kirurgisk sengepost H3 og er sammenslått i ferier.Vi har årsplan med rundturnus. Oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier på sengepost med aktuelle arbeidsoppgaver. Egen funksjonsbeskrivelse for stillingen.
 • Sikre kvalitet på arbeidsoppgavene i tråd med helseforetakets verdier og visjoner.
 • Samarbeide med og veilede pasienter, pårørende, kollegaer, studenter og lærlinger.

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet sykepleier.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra kirurgiske sengeposter, kjennskap til ortopedi og arbeid med barn i sykehus.
 • Interesse for digitalisering av tjenester  

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss søkere som er opptatt av og bidrar til et godt samarbeid med kolleger i egen seksjon og på tvers av seksjoner og klinikker i HNT.
 • Videre er det viktig for oss at du liker å dele kompetansen din med andre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Vi legger vekt på at du er strukturert, fleksibel og lojal.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for et godt læringsmiljø. Gode rollemodeller i kompetente kolleger som bidrar med opplæring og motivasjon. Vi har fokus på mestring og utvikling i en kultur der man lærer gjennom praksis og tilbakemelding.  
 • En meningsfull og inspirerende jobb med spennende arbeidsoppgaver. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid og jobbglidning.  
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling  
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk KLP 
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Lænd, Seksjonsleder, +47 74215555


Arbeidssted

Havikvegen 8


7803 Namsos


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for kirurgiReferansenr.: 4809553549


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.05.2024D3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos

BedriftD3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger