Jobbsafari
Tysvær kommune Nedstrandtunet

Sykepleier

1 måneder siden
OmrådeNedstrand
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Nedstrandtunet har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier, med turnus hver 3. helg.

Nedstrandtunet er en institusjon med 20 langtidsplasser, eget kjøkken og vaskeri, samt "First responder funksjon" i samarbeid med AMK.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til å sikre individuelle, faglige og etisk forsvarlige tjenester, samt bidra til bærekraftig tjenesteutvikling
 • Ivareta sykepleierfaglig ansvar på vakt
 • Kunne respondere og rykke ut på AMK alarmer
 • Pasientrettet arbeid knyttet til pleie, behandling og miljøterapeutiske tiltak
 • Samarbeide med pasient og pårørende
 • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutiner og gjeldende lovverk
 • Holde deg faglig oppdatert og bidra til faglig utvikling
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Oppfølging av oppgaver som primær- og sekundærkontakt
 • Være oppsøkende til å motta og gi informasjon via arbeidsplassens kommunikasjonskanaler
 • Bidra til kvalitetsutvikling, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Oppfølging av studenter og veiledning av kollegaer
 • Arbeide i tråd med arbeidsplassen og kommunens mål og verdier

Krav til kompetanse

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. Vernepleier kan også vurderes til stillingen.
 • 3. års sykepleiestudenter kan søke, med forbehold om godkjent autorisasjon juni 2024
 • Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Kjennskap til hverdagsmestring, og kunnskap om brukermedvirkning er ønskelig
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, med gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert, med stor interesse for fagfeltet
 • Fokus på forbedring og kvalitet i tjenesten
 • Fokus på personsentret omsorg
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av din egen
 • Du er respektfull og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid på en spennende avdeling
 • Motiverte kollegaer som er opptatt av å gi en kvalitativ god tjeneste til våre brukere
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på arbeidsnærvær
 • Mulighet til å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Anledning til kompetanseheving
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldene lov- og avtaleverk

Link til søknadsskjema:

Søk her

Tysvær kommune Nedstrandtunet

BedriftTysvær kommune Nedstrandtunet
Om bedriften

Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter er en institusjon med langtidsplasser for brukere med somatisk liding og demenssjukdom. I tillegg er institusjonen base for hjemmetjenestene i Nedstrand. Nedstrandtunet har "First Responder-funksjon" knytt opp mot AMK. Institusjonen har eget institusjonskjøkken og vaskeri.

Søk etter flere lignende stillinger