Jobbsafari
Haugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune

Sykepleier

19 dager siden
OmrådeStavanger
Søk senest15.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Når du begynner å jobbe hos oss vil du få mange ulike sykepleiefaglige oppgaver. Våre pasienter er i ulik alder og har ulike diagnoser og behov. Du vil dermed få brukt din kompetanse bredt. Gode pasientforløp er svært viktig for vår driftsform og vi jobber derfor tverrfaglig med fysio/ergo, pasientkoordinator, lege og annet helsepersonell for å få dette til så godt som mulig.

Vi har høy legedekning med 5 leger på dagtid mandag til fredag. Utenom dette kontaktes sykehjemslegevakten eller Stavanger legevakt når det er behov. 

Vi er opptatt av at den sykepleiefaglige kompetansen skal brukes på riktig sted og jobber nå målrettet opp mot det. Vi er også opptatt av å ha et godt og tett samarbeid mellom avdelingene til det beste for våre pasienter. Vi planlegger derfor for en organisering med en blanding av samarbeidsvakter og teamvakter på kvelder, helger og helligdager. 

Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidssykehjem med 70 enerom fordelt på 3 avdelinger. Vi har senger til korttid demens, etterbehandling og ordinær korttid. Hos oss er ingen dager like :-) 
                                                                                              Vi håper du vil bli vår nye kollega!


Arbeidsoppgaver

Som sykepleier vil du møte pasienter med ulike behov, som eksempelvis opptrening og utredning. Oppgavene løses tverrfaglig med instanser som blant annet SUS, fysio/ ergo og Helse og velferdskontor. En vanlig arbeidsdag vil bestå i utførelse av forskjellige sykepleierprosedyrer, legevisitt, inn/ utskrivning, tavlemøter, diverse kartlegginger, opptrening, nettverksmøter og oppfølging av den enkelte pasient og pårørende. 

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeidsklima og at kompetansen blir brukt på rett plass til det beste for våre pasienter. Vi trenger derfor at du som sykepleier bistår med dette gjennom klok fordeling av ansvars- og arbeidsoppgaver etter pasientenes behov. Da tenker vi at vi får god kvalitet på våre tjenester og gode arbeidsdager for oss som jobber her.

Vi samarbeider med UIS og tar i mot sykepleierstudenter i praksis. Den inspirerende oppgaven med veiledning og oppfølging av disse ligger til sykepleierne våre.

Kvalifikasjoner

Du må selvsagt være autorisert sykepleier i Norge og ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Sykepleiere med relevant videreutdannelse tar vi gjerne i mot.

Språklig må du ligge på B2 nivå både skriftlig og muntlig så fremt du ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

Er du ferdig utdannet sykepleier nå til sommeren er du også selvsagt velkommen til å søke.
                                                                              NB Vi tar aktuelle kandidater fortløpende inn til intervju.

Personlige egenskaper

Vi er på jakt etter sykepleiere som kan håndtere å ha flere baller i luften og liker å ha en variert arbeidsdag. Med god støtte og hjelp fra kollegaer så går det også fint med noen hektiske perioder hvor en i felleskap finner de gode løsningene til det beste for våre pasienter.


Ring oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Vi tilbyr

 • En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet! 
 • Gode  pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig og personlig utvikling
 • Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer
 • Gratis parkering og gode bussforbindelser

 • Stillingsstørrelse 100% (eller etter ønske) i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg
  • Stillingskode 717400 Sykepleier, årslønn 507 400 - 610 600 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)
  • Stillingskode 752300 Spesialsykepleier, årslønn 548 400 - 646 900 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)
  • Turnustillegg: 
   Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 20.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.
 • 1 nattstilling på 68% tilknyttet ordinær korttids avdelingen
  • Stillingskode 71402 Sykepleier natt, årslønn 507 400 - 596 400 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)
  • Stillingskode 75306 Spesialsykepleier natt, årslønn 548 400 - 627 400 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)
  • Natt tillegg:  Sykepleiere og spesialsykepleiere i nattstilling får et lokalt tillegg på 40 000 årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.

Kontaktinformasjon

Irene Høiland, Avdelingssykepleier avd.1, 51912274


Carolina Eriksson Marthinsen, Avdelingssykepleier avd.2, 51914014


Kristine Tidemann, Avdelingssykepleier avd.3, 51914008


Line Eliassen Ekker, Virksomhetsleder, 51914001


Arbeidssted

Haugåsstubben 1


4016 Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4831289030


Stillingsprosent: 100, 68%


Fast


Søknadsfrist: 15.08.2024Haugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune

BedriftHaugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Vi jobber for heltidskultur med mål  om å ansette i hele stillinger.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpne og nyskapende

Offentlig søkerliste: 
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger