Jobbsafari
Lade bo- og aktivitestilbud, Trondheim kommune

Sykepleier

29 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest14.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Ønsker du en variert arbeidshverdag med faglige utfordringer og ansvar? Da kan denne stillingen være noe for deg!

Ved Lade bo- og aktivitetstilbud har vi fra 1. august 2024 ledig en fast 100 prosent stilling for sykepleier på Markaplassen 475.

Vi søker nå en kvalifisert og engasjert sykepleier som ønsker å ha fokus på både fagutvikling på enhet og direkte pasientkontakt.

Lade bo- og aktivitetstilbud er en enhet som gir helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år med ulike funksjonsnedsettelser. Det kan være en utviklingshemming, fysisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelse, ervervet hjerneskade eller mennesker med psykiske lidelser. Vi tilbyr tjenester i hjemmet,- både heldøgns - og ambulant, aktivitetstilbud og avlastningstilbud. Vi er organisert i flere ulike tjenestesteder, med godt etablerte fagmiljø som er tverrfaglig sammensatt.

Bolig og bomiljø er viktige faktorer i velferd. Det handler om å ha et sted som er ens eget hjem, et sted man kan slappe av, være seg selv, samtidig som det gir mulighet for å delta i arbeid og samfunnsliv. Vi har som mål at de som mottar tjenester skal oppleve god livskvalitet. Vi skal sørge for individuelt tilrettelagte tjenester med menneskets selvbestemmelse i fokus. Vi ønsker engasjerte og deltakende ansatte i dette arbeidet.

Lade bo- og aktivitetstilbud er i dag organisert i flere ulike tjenestesteder, med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er blant annet vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, og omsorgsarbeidere.

Bo- og aktivitetstilbudene er en del av universitetskommune- samarbeidet. Vi har nylig etablert universitets-Boa. Dette blir ett forpliktende, gjensidig samarbeid mellom Bo- og aktivitetstilbudene og universitetet, for fag- og kompetanseutvikling

Vi jobber med å implementere positive atferdsstøtte som et felles faglig rammehjelpe for tjenesten.

Stillingen innebærer turnusarbeid, med arbeid på dag, kveld, og gjennomsnittlig hver tredje helg. Vi jobber for at de vi bistår skal få en god og forutsigbar hverdag. 


Arbeidsoppgaver

 • Medisinansvar
 • Vaktansvarlig
 • Primærkontaktansvar
 • Tverfagligarbeid
 • Turnusansvarlig
 • Målrettet arbeid med brukere i dagliglivets gjøremål
 • Bidra til en forutsigbar hverdag og trygge rammer for brukerne
 • Være med på videreutvikling av tjenestetilbudet, sikre kvalitet på enhet
 • Gi opplæring  til medarbeider på ulike prosedyrer og arbeidsoppgaver
 • Legge til rette for godt samarbeid med bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Tjenesten innebærer turnusarbeid på dag, kveld, i helger og helligdager

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier kan vurderes
 • Ønskelig med erfaring med bistand til personer med utviklingshemning og autismespekterdiagnose
 • Ønskelig erfaring med målrettet miljøarbeid og håndtering av utfordrende atferd
 • Erfaring med epilepsi
 • Erfaring med samarbeid med pårørende
 • Flytende norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, tar initiativ og er ansvarsfull
 • Fleksibel og løsningsfokusert
 • Målrettet og strukturert
 • Stå-på-vilje og god arbeidskapasitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Tydelige etiske, profesjonelle og faglige holdninger
 • Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Dyktige kollegaer
 • En spennende og til tider travel arbeidsdag
 • Mulighet for å være med på å utvikle tjenestetilbudet og fagutvikling på enhet.
 • Internopplæring, boa-skolen, kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap 9
 • Egen mentorordning
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Solange Abi Hayla Schjefstad, Avdelingsleder , 93044442


Arbeidssted

Lade alle 80


7041 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4828477858


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 14.07.2024Lade bo- og aktivitestilbud, Trondheim kommune

BedriftLade bo- og aktivitestilbud, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger