Jobbsafari
Valentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Sykepleier

24 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du å utvikle din kompetanse innenfor sykepleie, samt evner å arbeide selvstendig og i team?

Da ønsker vi deg velkommen til Valentinlyst hjemmetjeneste! Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier med oppstart etter avtale.

Vi holder til i andre etasje på Valentinlyst helse- og velferdssenter, og vi trenger flere dyktige sykepleiere med på laget, da vi ønsker å styrke vår tverrfaglige kompetanse.

Har du erfaring fra kommune eller spesialisthelsetjenesten er det en fordel, men også nyutdannede sykepleiere er velkommen til å søke. Vi kan tilby deg to ukers opplæring og mentorordning.

Vi benytter handlingsrommet som ligger i fagstigen og horisontale lønnstillegg aktivt. Som sykepleier hos oss blir du aktiv deltager i et tverrfaglig team, bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleier, helsefagarbeidere og avdelingsledere. Valentinlyst hjemmetjeneste er en enhet som er i utvikling. vi har stort fokus på faglig utvikling, og ønsker å tilrettelegge for videreutdanning.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på arbeidsglede.

Valentinlyst hjemmetjeneste er en av ti enheter i Trondheim kommune som bistår med helsetjenester til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område.

Bistandsbehovet til brukergruppen er svært varierende og fra 18 år og oppover i alle aldersgrupper, noe som gir deg en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Noen brukere har stort hjelpebehov som krever omfattende prosedyrer, mens andre trenger kun veiledning for å mestre sin bosituasjon. Vi vektlegger kvalitet og tverrfaglighet i utførelsen av våre tjenester, og har fokus på hverdagsmestring for å bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme.


Arbeidsoppgaver

 • Som sykepleier vil du få ansvar for et helhetlig pasientforløp og å utføre sykepleie til våre pasienter i tråd med krav til kvalitet
 • Observasjon, behandling og pleie
 • Legemiddelhåndtering
 • Håndtering av medisinteknisk utstyr som blant annet smertepumper og ernæringspumper
 • Utøvelse av eget fag i samsvar med lokale og sentrale rutiner
 • Samarbeid med fastleger og andre ulike aktører
 • Sikre god dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Du har interesse for fagutvikling og opptatt av kvalitet
 • Har tydelige og gode etiske og faglige holdninger
 • Du er motivert, engasjert og har interesse for den enkelte pasient
 • Liker faglige utfordringer
 • Du liker å jobbe i turnus
 • Bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Du har lyst og evne til å jobbe i hjemmetjenesten

Vi tilbyr

 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter og individuell opplæring
 • Veiledning og tett oppfølging av din avdelingsleder og din egen sykepleiefaglige mentor
 • Mulighet for videreutdanning
 • Faste fagdager og kursdager
 • Stor medvirkning på egen turnus/arbeidsplan
 • Et godt og inkluderende faglig felleskap og arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale

Kontaktinformasjon

Katrine Tande-Kvam, Enhetsleder, 91829128


Arbeidssted

Anders Estenstads veg 13


7046 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4803701115


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Valentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune

BedriftValentinlyst hjemmetjeneste, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger