Jobbsafari

Sykepleier - 100 % fast - Hjemmesykepleie vest

2 måneder siden
OmrådeGressvik
Søk senest27.2.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

En velfungerende hjemmesykepleie er en forutsetning for at innbyggerne skal kunne leve gode liv hjemme, lengst mulig. De faglige oppgavene har økt i omfang og kompleksitet. Stadig flere pasienter har sammensatte helseutfordringer, og utvikling av stadig mer teknisk avansert utstyr gjør at vi trenger ansatte med høy kompetanse og faglig engasjement. Hverdagsmestring og brukermedvirkning står i fokus og alle tjenester tar utgangspunkt i dette.

Hjemmesykepleien er en tjeneste som vokser, og det gir deg som sykepleier muligheter til å delta i spennende utviklingsarbeid. Hverdagen i hjemmesykepleien er variert og lærerik med en stor grad av selvstendighet og faglig utfordrende oppgaver.
Vi jobber aktivt og strukturert med å ruste tjenestene våre for fremtiden.

Arbeidssted

Hjemmesykepleien i Fredrikstad er organisert i fem virksomheter. Fire av virksomhetene gir sykepleie til hjemmeboende pasienter. De fire virksomhetene er geografisk inndelt og derav navnet hjemmesykepleie Nord, Øst, Syd og Vest. Virksomhetene består av tre team og har sentrumsnære oppmøtesteder.

Hjemmesykepleie vest
Adresse: Storveien 2, 1624 Gressvik

Stillingen er ledig ved team 1.

Vi innfører Ønskeplan, noe som gir deg som ansatt stor mulighet til å medvirke i egen turnus.

Tiltredelse etter avtale.

Hos oss får du

* Delta i vårt Mentorprogram og få oppfølging av Mentor det første året som nytilsatt.
* Lønn utover garantilønn.
* Kompetanselønn ved etterutdanninger.
* Gode turnusløsninger, med mulighet for noe tilpasning. Vi innfører ønskeplan.
* Mulighet for fire ukers sommerferie.
* Tilstedeværende og positive ledere.
* Gode velferdsordninger.
* Mulighet til å delta i bedriftsidrettslag, gunstige treningstilbud ved treningssentre og gode leasingavtaler for el-sykkel.
* Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autorisasjon som sykepleier.
* Førerkort klasse B.
* God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, med minimum norskkompetanse på nivå B2.

Hovedoppgaver

* Du behandler pasienter i eget hjem, der trygghet og kvalitet står i fokus for pasienten og deg som sykepleier.
* Du kartlegger sykepleiebehov, prioriterer, iverksetter sykepleietiltak og dokumenterer.
* Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen.
* Du bidrar til at teamet og virksomheten bruker teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.

Vi søker en kollega som er

* MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer.
* ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet.
* ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger.
* KOMPETENT, deler av sin kunnskap og søker ny kunnskap.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune ihenhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stillinginnen helse- og omsorgstjenester.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 mnd.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vilvarsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå fremav den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Linda K. Johnsen tlf. 69 33 26 31. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger