Jobbsafari

Sykehjemsoverlege Moss kommune

2 måneder siden
OmrådeMoss
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du ta en nøkkelrolle i å forme framtidens helsetjenester i Moss ? 

Vi har ledig fast 100 % stilling som sykehjemsoverlege i Moss kommune. Stillingen er ledig for tiltreden fra 1. juni 2024 eller tidligere etter avtale.

Som sykehjemsoverlege ivaretar du både kliniske og administrative oppgaver for vårt helsehus og tre sykehjem. Institusjonene har til sammen 274 plasser fordelt på 12 avdelinger.

Arbeidshverdagen vil innebære varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samhandling med kollegaer på tvers av fagmijøer og videreutvikling av Helsehuset og legetjenestene.

Stillingen er organisert sammen med kommunens øvrige sykehjemsleger i Virksomhet Peer Gynt helsehus

Hos oss får du:

 • en nøkkelrolle i å påvirke sykehjemmene og helsehuset i en positiv retning
 • bidra til digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • dagarbeidstid og du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Arbeidsoppgaver

Administrative oppgaver

 • ha fag- og driftsansvar for legetjenesten i overenstemmelse med Helse-, omsorg og mestringssektorens planer, mål og verdigrunnlag 
 • bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med "Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten». 
 • være medisinsk rådgiver for virksomhetsledere, leger og avdelingsledere ved sykehjemmene 
 • undervisning og veiledning til sykehjemslegene, annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende 
 • veilederansvar for ALIS leger  
 • samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste 
 • bidra i utviklingsprosesser, til utvikling av faglige rutiner, ny teknologi, mestring og samskaping

Klinisk og pasientnært arbeid

 • ansvar for pasientbehandling på Helsehuset / i andre institusjoner i Moss kommune
 • delta i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper for å gi et helhetlig tilbud til pasientene
 • veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer

Er du den vi ser etter?

 • du har norsk autorisasjon som lege 
 • du er gjerne spesialist innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin, men leger med annen relevant kompetanse og kort tid igjen til spesialistgodkjenning vil også bli vurdert 
 • du har erfaring fra sykehus eller kommunehelsetjeneste, eventuelt sykehus, og interesse for sykehjemsmedisin 
 • du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • du har gode IKT-kunnskaper

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk 
 • har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov

Bli kjent med våre institusjoner

Helsehuset og sykehjemmene i Moss utgjør til sammen fire institusjoner:

 • Peer Gynt helsehus tar imot et bredt spekter av  pasienter med komplekse behov og er et dynamisk og lærerikt arbeidssted i kontinuerlig utvikling. Peer Gynt Helsehus består av 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 43 korttidsplasser, hvorav 8 rehabiliteringsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.
 • Ekholt og Melløs sykehjem har 133 plasser fordelt på to sykehjem. Totalt 6 avdelinger som har plasser for personer med somatiske lidelser, for personer med demens og noen korttidsplasser.
 • Orkerød Sykehjem ble åpnet i 2001 og har 78 langtidsplasser for beboere med langtkommet demenssykdom, og 10 korttid/utredning/avlastningsplasser for personer med demens.
 • Legegruppen: Sykehjemmene og helsehuset har en legegruppe på åtte årsverk som møtes jevnlig for faglige diskusjoner og kollegastøtte. Vi har også flere leger under spesialisering i allmennmedisin.

Alle sykehjemslegene i Moss kommune er organisert i Virksomhet Peer Gynt helsehus. 


Informasjon til deg som søker

Kontaktperson
Virksomhetsleder Mari Kaurin tlf: 404 33 361.Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 8527 lege med lønn etter avtale. Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger