Jobbsafari
Enhet 3, Haugesund kommune

Stedlig ansvarlig

17 dager siden
OmrådeHaugesund
Søk senest14.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger tilknyttet døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 450 ansatte , i tillegg til støttekontakter og familieavlastere. 

Tilrettelagte tjenester har ansvaret for to statlige tiltak som er knyttet opp til Sentral Fagenhet for tvungen omsorg, St. Olavs hospital.Arbeidsoppgaver

 • ansvar for den faglige utviklingen i to statlige tiltak - dette inkluderer sikkerhet og risiko og oppfølging av adferdsproblematikk
 • ansvar for at samfunnsvern blir ivaretatt i samarbeid med fagenheten
 • ansvar for at samfunnsvern og de domfeltes krav til adekvat behandling av sine adferdsproblem blir ivaretatt
 • delta på møter som omhandler brukerne
 • ansvar for hel og halvårsrapporter
 • delta på samlinger og møter i regi av fagenheten
 • utarbeide miljøterapeutiske tiltak herunder: KAOS, avtalestyring og progresjonsstiger
 • sikre oppfølging av kontrolltiltak, begrensninger og håndteringsplaner
 • ansvar for oppdaterte planer/avtaler og evt. endringer i samarbeid med brukere
 • utarbeide risikovurderinger og rapporter og håndtere avviksmeldinger
 • ansvar for opplæring og veiledning i personalgruppene
 • samarbeide med pårørende og verger

Kvalifikasjoner

 • 3- årig relevant helse - og sosialfaglig utdanning på bachelor nivå
 • Minimum 2 års erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Ønskelig med kunnskap om risikovurderingsverktøy
 • Innsikt og forståelse i relevant lov- og avtaleverk, blant annet helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.
 • Innsikt og forståelse i forskrift om gjennomføring av særreaksjon
 • Innsikt og forståelse i forskrift om individuelle planer
 • Veilederkompetanse
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker gode utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.
 • Brenner for faget og ønsker å bidra til at tjenestemottakerne får gode og forsvarlige tjenester
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Evne til å skape tillit
 • God på relasjonsbygging og samhandling
 • Evne til å tåle utfordrende og varierte oppgaver
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling for tiden på dagtid
 • fleksibel arbeidstid - må påberegnes noe ubekvem arbeidstid 
 • tett samarbeid med avdelingsledere og enhetsledere
 • tilhørighet i en stor fagansvarlig gruppe i virksomheten
 • spennende, komplekse og varierende arbeidsoppgaver
 • fokus på kvalitet og HMS arbeid
 • lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til funksjon som faglig ansvarlig
 • en utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • en arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • god seniorpolitikk
 • en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakke utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke

Kontaktinformasjon

Jenny Andreassen, enhetsleder, +47 52 74 45 33


Arbeidssted

Postboks 2160


5504 Haugesund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Haugesund kommuneReferansenr.: 4832580919


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 14.07.2024Enhet 3, Haugesund kommune

BedriftEnhet 3, Haugesund kommune
Om bedriften

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig. Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med i overkant av 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Lignende stillinger