Jobbsafari
Harstad kommune Stangnes sykehjem

Stangnes sykehjem søker helsefagarbeider

20 dager siden
OmrådeHarstad
Søk senest6.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Er du helsefagarbeider og på let etter ny jobb?

Vi har ledig en fast stilling på 85 % og en fast stilling på 80 %. Håper på å se din søknad og å bli bedre kjent med deg!

Vi ser etter deg som har lyst å være med å fortsette å skape et godt bomiljø for våre beboere og arbeidsmiljø for våre kollegaer. Er pådriver for god pleie og aktiviteter i hverdagen og griper de små øyeblikkene!

Helsefagarbeidere har en viktig rolle på Stangnes sykehjem. Hos oss vil du som helsefagarbeider jobbe etter primærkontaktprinsippet. Din kompetanse vil være med å gjøre en forskjell for våre beboere - Vi trenger deg.

Om du ikke er ferdig helsefagarbeider, men har et mål så ikke nøl med å søke - vi trenger også dyktige vikarer og fremtidige helsefagarbeidere.

Litt om oss:

Vi ønsker å sette fokus på beboerne våre og ser de små stundene i samspill mellom pleier og beboer som verdifullt opp mot aktivitet i hverdagen.

Vi er et livsgledehjem. To katter bor på sykehjemmet og etter avtale kan en ha med seg hund på jobb så lenge det er til glede for beboerne. Miljøtiltak står høyt hos oss, og å se responsen dyr eller musikkstunder har på oss alle og især eldre og demente er ubeskrivelig.

Avdelingene driftes med team bestående av helsefagarbeider og sykepleiere. Sykehjemslegen er hos oss fast 3 dager i uken. 

Vi har turnuser som imøtekommer dine ønsker - og vektlegger tverrfaglig arbeid. 

Vi tilbyr:

 • En interessant og utfordrende jobb, blant faglig dyktige kollegaer.
 • Opplæring og faglig veiledning, herunder regelmessig internundervisning.
 • Gratis parkering.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.. 
 • Medisinkompetanse er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.
 • Du må kunne beherske de vanligste dataverktøy.
 • Det vil være en fordel med relevant erfaring og interesse innen fagfelt eldreomsorg og demens.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Helsefagarbeiderens observasjoner, omsorg og helhetlige pleie er rammen som sammen med andre faggrupper ivaretar våre beboere.  
 • Som helsefagarbeider hos oss må du også kunne bidra i kommunikasjon og veiledning opp mot våre samarbeidspartnere - elever, lærlinger, studenter og pårørende.
 • Miljøterapi, tilrettelegge for god livskvalitet og aktivisering. Delta i aktiviteter med beboerne. Hver dag hele livet.
 • Utføre helhetlig omsorg og pleie av beboerne ved sykehjemmet.
 • Utarbeidelse og oppfølging av planer og skjemaer.
 • Være ressursperson innenfor gitte fagfelt.
 • Være medansvarlig for et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

 Harstad kommune tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Stangnes sykehjem

BedriftHarstad kommune Stangnes sykehjem
Om bedriften

Stangnes sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt til fjell og hav. Vi har 36 enerom med utgang til terrasse fordelt på 4 bogrupper. Tre bogrupper er tilrettelagt for personer med demens og vi har et forsterket behandlingstilbud på bogruppe D. Vi gir tilbud til hjemmeboende pensjonister 3 dager pr. uke på vårt dagsenter. Vi har aktivitør som arrangerer og tilrettelegger for aktiviteter for våre brukere på sykehjemmet. Dette oftest i samråd med Livsgledegruppen hvor vi følger føringene fra den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger