Jobbsafari
Ilabekken barnehager, Trondheim kommune

Spesialpedagog i forsterket spesialpedagogisk team

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest30.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Ilabekken barnehager er det fra 1. august 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som spesialpedagog.

Spesialpedagogen vil jobbe i forsterket spesialpedagogisk team, og ha en bydelsfunksjon i forhold til alle barnehager i midtbyen bydel. Stillingen vil i hovedsak være i direkte arbeid med barn med store og vedvarende funksjonsnedsettelser og barn med store og vedvarende medisinske behov. Den spesialpedagogiske hjelpen skal i hovedsak gis i fellesskapet med andre barn.

Forsterket spesialpedagogisk team vil etableres i august, og den som ansettes vil få muligheten til å være med å utvikle tilbudet. Målet med modellen er inkluderende praksis. Alle barn skal ha et tilpasset, inkluderende og likeverdig tilbud i barnehage, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i. Modellen skal bidra til at alle opplever seg som en del av et fellesskap og opplever tilhørighet i barnehagen. Modellen legger til rette for en tettere og mer systematisk samhandling mellom ansatte i laget rundt barnet.

Teamet vil ha et nært samarbeid med PPT, samt med ledelsen ved Ilabekken barnehager.

Søkere må være motivert til å være med på å utvikle et tilbud basert på kunnskap og forskning. 

Velkommen til Ilabekken barnehager, en barnehage der verdiene inkludering og anerkjennelse vektlegges.


Arbeidsoppgaver

 • Direkte arbeid med barn med store og vedvarende funksjonsnedsettelser og barn med store og vedvarende medisinske behov.
 • Ha en bydels-  og byomfattende funksjon
 • Vurdere tiltak i samhandling  med ordinære spesialpedagogiske team,  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) , øvrige tjenester innenfor Barne- og familietjenesten (BFT), spesialhelsetjenesten og  ergoterapi- og fysioterapitjenesten etter behov.
 • Ivareta veiledning i Alternativ Supplerende Kommunikasjon ( ASK)
 • Utøve spesialpedagogisk hjelp i hjemmet der barnet ikke har barnehageplass.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning er ønskelig
 • Godkjent utdanning/videreutdanning i spesialpedagogikk
 • Digitale ferdigheter er en fordel

Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring fra ett eller flere av følgende områder:

 • Relasjoner barn-barn og barn-voksne
 • Inkluderende miljø og samhandling
 • Veiledning (både foreldreveiledning og veiledning av ansatte) som grunnlag for godt samarbeid og likeverdig samhandling
 • Barns språk, flerspråklighet og barns ulike måter å uttrykk seg påAlternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Barn med ulike utfordringer innen sosialspektervansker

Personlige egenskaper

 • Du er raus og positiv og har en genuin interesse for alle barn
 • Du evner å skape gode relasjoner til barn, foreldre og ansatte
 • Du liker utfordringer , og takler endringer i hverdagen
 • Du er en positiv og stabil arbeidstaker
 • Du tar ansvar, er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Du viser evner til engasjement og refleksjon
 • Du holder deg faglig oppdatert, og ønsker å delta aktivt i å utvkle en lærende organisasjon
 • Du har helse som er forenelig med arbeidets art og tåler hektiske arbeidsperioder
 • Du har god fremstilling på norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Vi vil verdsette og legge til rette for faglig og personlig utvikling
 • Du vil møte et inkluderende miljø med engasjerte voksne
 • Mulighet til å være med å utvikle forsterket spesial pedagogisk team
 • Mulighet til å jobbe på bydel og tverrfaglig
 • Bli en del av kultur som vil vektlegge deling, veiledning og refleksjon
 • Arbeidsoppgavene vil bli spennende og variert
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Erna Akseth, Avdelingsleder, 95480802


Monica Torsetnes, Enhetsleder, 93457055


Arbeidssted

Mellomila 51


7018 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4798500270


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 30.04.2024Ilabekken barnehager, Trondheim kommune

BedriftIlabekken barnehager, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger