Jobbsafari
Midtbygda skole, Siljan kommune

Spesialpedagog

2 måneder siden
OmrådeSiljan
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Det er for skoleåret 2024/25, perioden 01.08.24 - 31.07.25, ledig:

- 200% spesialpedagog.

Stillingene er i hovedsak vikariater, men det er mulighet for fast ansettelse for deler av stillingene.

Den ene stillingen er knyttet opp mot elev med spesielle behov på 7.trinn. Laget rundt eleven består av to pedagoger som deler en stilling. Den som blir ansatt skal være en av disse, og er tenkt å skulle følge med eleven over på ungdomsskolen fra skoleåret 25/26. Den andre stillingen er knyttet opp mot elev(-er) med spesielle behov på 1.trinn. Det må komme frem av søknaden hvilken av stillingene du søker.

Midtbygda skole er Siljans eneste barneskole. Vi er en barneskole med godt lærings- og elevmiljø. Våre verdier er: Barnets beste, respekt og raushet, og mot. Skolen har i dag ca. 185 elever fordelt på 9 elevgrupper.

Les mer om Midtbygda skole på midtbygda.no

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Alle søkere må kunne fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.


Arbeidsoppgaver

 • For den ene stillingen gjelder daglig oppfølging og opplæring av elev med spesielle behov på 7. trinn. Eleven har i hovedsak eget baserom og opplæringen skjer i en 1:1-situasjon, men med tilknytning til klassetrinnet.
 • Spesialpedagogisk tilrettelegging i alle fag. Stort fokus på ADL-aktiviteter gjennom skoledagen.
 • Kontakt og samarbeid med hjemmet.
 • Jobbe tett sammen med elevens nåværende primærkontakt og øvrige ansatte på trinnet. Det er meningen at den som ansettes skal bli elevens nye primærkontakt over på ungdomstrinnet.
 • For den andre stillingen gjelder daglig oppfølging og opplæring av elev(-er) med spesielle behov på 1. trinn. Opplæringen vil trolig skje mye i en 1:1-situasjon, men med tilknytning til klassetrinnet.
 • Spesialpedagogisk tilrettelegging i alle fag.
 • Kontakt og samarbeid med hjemmet.
 • Jobbe tett sammen med øvrige ansatte på trinnet.
 • For begge stillingene vil noe undervisning i ordinære klasser komme i tillegg.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning fra høgskole eller universitet med praktisk pedagogisk utdanning.
 • Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet, 1. - 7. trinn, med spesialpedagogiske utdanning/emner på bachelor- eller masternivå.
 • Gjerne erfaring fra pedagogisk arbeid med barn innenfor autismespekteret.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig, initiativrik og engasjert i elevene og deres læring.
 • Fleksibel, ryddig, med evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Ha stor evne til samarbeid med kolleger og ledelse.
 • Kunne stå faglig trygt i en hektisk hverdag og i krevende situasjoner.

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale.
 • Pensjonsordning i SPK.
 • Å få være del av et godt arbeidsmiljø, med kompetente og engasjerte medarbeidere.

Kontaktinformasjon

Anton Halvor Lofstad, Rektor, +47 35942883


Arbeidssted

Loppedåpan 53


3748 Siljan


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Siljan kommuneReferansenr.: 4770541518


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 17.03.2024Midtbygda skole, Siljan kommune

BedriftMidtbygda skole, Siljan kommune
Om bedriften

Siljan Kommune har høye ambisjoner om å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Vår visjon er Trygg – Levende – Inkluderende, derfor ønsker vi oss arbeidstakere som har forståelse for kommunens samfunnsoppdrag og som er ambisiøse i forhold til egen innsats for å skape resultat og utvikling. Siljan kommune forventer ansvarsfulle arbeidstakere med høy etisk bevissthet.

Med sin beliggenhet i Grenland og som deltaker i grenlandssamarbeidet, har kommunen et utstrakt samarbeid innenfor en rekke fagområder.

Siljan kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Les mer om Siljan kommune her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger