Jobbsafari
Seksjon psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune, Helseetaten

Spesialkonsulent med erfaringskompetanse

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Helseetaten søker erfaringskonsulent for et 6 måneders vikariat ved Erfaringsskolen i Oslo. Ønske om oppstart ved første anledning.

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Folkehelse- og omsorgsavdelingen har blant annet ansvar for utvikling og implementering av strategier og handlingsplaner innen det psykiske helsefeltet. Avdelingen arbeider med kompetanse- og tjenesteutvikling basert på føringene i En psykt bra by – strategi for psykisk helse i Oslo,  FoU- og analysearbeid, rådgivning for helse- og omsorgstjenester for innbyggerne 0–100 år samt systematisk folkehelsearbeid.  

Erfaringsskolen er et tilbud til personer med bruker og/eller pårørendeerfaring knyttet til tjenester innenfor psykisk helse og avhengighet. Gjennom Erfaringsskolen tilegner man seg grunnleggende kunnskap innenfor sosialt arbeid på individuelt og strukturelt nivå. Erfaringsskolen skal bidra til å legge grunnlaget for å utdanne kompetente erfaringskonsulenter som kan møte innbyggere på en profesjonell måte. Gjennom utdanningen skal erfaringsskolen bidra til at kommunen får en mer kunnskapsbaserte tilnærming til psykisk helse- og avhengighetstjenester.Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling, planlegging og gjennomføring av opplæringsprogrammet i samarbeid med leder av Erfaringsskolen
 • Medansvar for daglig drift av Erfaringsskolen.
 • Delta i inntaksprosessen av nye studenter
 • Bidra med formidlings- og informasjonsarbeid tilknyttet Erfaringsskolen og erfaringskompetanse
 • Fremskaffe relevante forelesere og egnede praksisplasser for studentene ved Erfaringsskolen
 • Bidra til å sikre et godt læringsmiljø
 • Bidra til å sikre at Erfaringsskolen drives recoverybasert

Kvalifikasjoner

 • Fordel med egenerfaring fra psykisk helse- og/eller avhengighetsproblematikk
 • Krav om god digital kompetanse
 • Fordel med kunnskap om Oslo kommunes arbeid med psykisk helse og avhengighet
 • Evne til å bruke egne erfaringer i møte med andre
 • Krav om kunnskap om Recovery
 • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er tålmodig og forstår at endring tar tid
 • Du er fleksibel og forstår at mennesker løser oppgaver ulikt
 • Du har et ekstra engasjement for erfaringskompetanse
 • Du kan både planlegge og ta ting på sparket
 • Du er et godt forbilde
 • Du er trygg, har gode samarbeidsevner og ønsker å jobbe i team på tvers av erfarings- og utdanningsbakgrunn

Vi tilbyr

 • Muligheten til å påvirke innholdet og utviklingen av Erfaringsskolen
 • Muligheten til å skape din egen arbeidsplass
 • Et faglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldene avtaler
 • God pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Elin Sundsbarm, Leder Erfaringsskolen, 99694666


Chris Bekken, Seksjonsleder Helseetaten, 21802180


Arbeidssted

Storgata 40


0182 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4770028328


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 05.03.2024Seksjon psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune, Helseetaten

BedriftSeksjon psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune, Helseetaten
Om bedriften

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

Les mer om Helseetaten

.Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger