Jobbsafari
Divisjon psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri Øvre Romerike

Spesialist i klinisk pedagogikk/spesialpedagog

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker etter spesialist i klinisk pedagogikk/pedagog/spesialpedagog ved BUP Øvre Romerike fra 19.08.24, eller etter nærmere avtale. 

BUP Øvre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Ahus.
Avdelingen BUP, AHUS består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger.  De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. 

BUP Øvre Romerike er lokalisert på Jessheim, og har 59 fast ansatte. Vi ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helsevern. BUP øvre Romerike betjener kommunene Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad. 

Alle søkere bes søke elektronisk. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.


Arbeidsoppgaver

 • Spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn og familier, utadrettet virksomhet med veiledning og rådgiving til samarbeidspartnere
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere   
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og teamarbeid
 • Arbeidet er organisert i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en spesialist i klinisk pedagogikk, eller personer med hovedfag eller mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk, som har utredningserfaring, testkompetanse og god kjennskap til skolesystemet 
 • Erfaring med bruk av evnetester er ønskelig
 • Helst to års erfaring fra barnehage, skole eller PPT
 • Master i pedagogikk/spesialpedagogikk eller tilsvarende som Cand. Paed. eller Cand. Paed. Spec.     
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne     
 • Søker må ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, vilje til selvstendighet, som tar ansvar. og med vilje til kompetanseheving.
 • Den som ansettes må være fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Fortrinnsvis ønskes pedagog med erfaring fra lignende arbeid, gjerne innen BUP-feltet.   
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Ahus har bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud .

Kontaktinformasjon

Astri Hodne, Spesialist i klinisk pedagogikk/enhetsleder, 63941600


Heidi Lisbeth Ebbestad, Seksjonsleder/overlege, +4763941600


Arbeidssted

Henrik Bulls veg 111


2052 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4812017347


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 19.08.2024


Søknadsfrist: 02.06.2024Divisjon psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri Øvre Romerike

BedriftDivisjon psykisk helsevern. Barne- og ungdomspsykiatri Øvre Romerike
Om bedriften

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Divisjon psykisk helsevern har cirka 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene akuttpsykiatri, spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling voksenhabilitering og avdeling forskning og utvikling, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger