Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

Spesialbibliotekar

2 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ønsker du å arbeide i Nord-Norges største fag- og forskningsbibliotek? Ved Universitetsbiblioteket UiT (UB), campus Tromsø, er det ledig fast stilling som spesialbibliotekar. Stillingen er for tiden knyttet til Avdeling for samlinger.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med å utvikle gode bibliotektjenester ved UiT Norges arktiske universitet. Avdeling for samlinger har overordnet ansvar for å ivareta og tilgjengeliggjøre UiTs økende beholdning av eldre litteratur med særlig fokus på Arktis og nordområdene, samisk og kvensk.

For informasjon om organisasjonen, se gjerne: uit.no/ub


Arbeidsoppgaver

Den aktuelle stillingen er knyttet til vårt team som til daglig arbeider med forvaltning og tilgjengeliggjøring av UiTs eldre samlinger. Arbeidsoppgaver omfatter tilstandsvurdering ved mottak/inntak av eldre bøker og kart m.m., og veiledning ved håndtering av skjørt og/eller skadet materiale.

Stillingen vil også innebære ansvar for tiltak knyttet til langsiktig bevaring av samlingen, eksempelvis generell samlingspleie i tråd med gjeldende retningslinjer og rens/isolering av kontaminert materiale.

Flere oppgaver kan forekomme, som for eksempel katalogarbeid, digitalisering, internopplæring, kursing og publikumskontakt i form av skrankevakter, chat eller telefoni.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer. 


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen bibliotekfag (relevant erfaring kan kompensere for krav om bibliotekfag)
 • Erfaring med lignende arbeid i bibliotek, arkiv eller museum.
 • God digital kompetanse. Søker bes beskrive sin digitale kompetanse i søknadsbrevet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på et skandinavisk språk.

Ønskede egenskaper og erfaring: 

 • Gode kommunikasjonsevner. 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Erfaring fra arbeid med spesialsamlinger og konservering vil vektlegges.
 • Erfaring med katalogarbeid, gjerne inne spesialsamlinger.
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning.
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver. 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden  
 • Du vil få tilbud om nødvendig kursing og opplæring

Stilling  lønnes etter statens regulativ kode 1515 spesialbiliotekar. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Søk etter flere lignende stillinger