Jobbsafari
Nordre Land kommune Samfunnsutvikling

Spennende og variert nyopprettet stilling

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest21.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Samfunnsutvikling har ledig fast 100% stilling som konsulent innen teknisk drift og eiendomsforvaltning.

I Samfunnsutvikling står vi foran mange utviklingsprosjekter. Vi har faglig dyktige ansatte, som dekker et bredt fagfelt innenfor vår tjeneste, og som har ansvaret for planer og prosjekter. Prosjektene innebærer mange ulike deloppgaver gjennom hele prosessen. For blant annet å styrke gjennomføringsevnen i dette arbeidet er det nå opprettet en fast 100% stilling som skal bistå fagpersoner og ledelsen. I stillingen ligger det også merkantile oppgaver og øvrig saksbehandling i tjenesten.

Stillingen passer for deg som er allsidig og liker varierte arbeidsdager med jobbing ute og inne, og som trives med og er god på samhandling med andre. Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og godt humør, og vi håper å kunne ønske deg velkommen som ny kollega hos oss.  

Arbeidsoppgaver:

 • Fakturahåndtering for teknisk drift og eiendom.
 • Økonomioppfølging og -rapportering innenfor gitte områder og prosjekter.
 • Følge opp avtaler knyttet til kommunal eiendomsforvaltning, f.eks leieavtaler og festeavtaler. 
 • Bidra i etableringen av avtaler rundt interesser/tilgrensende interesser mot privatpersoner/lag/sameier i ulike prosjekter og tiltak. 
 • Utøve sekretærfunksjon for stiftelsen Quales
 • Samhandle med andre tjenester i kommunen, blant annet være bindeleddet mot kommunens tildelingskontor. 

Innholdet i stillingen kan over tid endres, og fleksibilitet i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Primært fullført utdanning innen økonomi eller regnskap, men erfaring fra arbeid med regnskap/økonomi kan kompensere for formell utdanning.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Erfaring fra kunderettet arbeid er ønskelig, gjerne fra kundeservice eller rådgivning, da du vil være kommunens representant i ulike sammenhenger
 • Inneha god digital kompetanse for å kunne bruke ulike fagsystemer og bruker MS Office og Excel effektivt. 
 • Det kan være en fordel med erfaring i fra bygg- og anleggsbransjen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk 
 • Søkere må ha førerkort klasse B

Du må kunne fremlegge referanser og dokumentasjon på kompetanse og arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du må bidra positivt inn i et velfungerende arbeidsmiljø
 • Du må ha gode relasjonsferdigheter, være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med andre 
 • Du må kunne håndtere å stå i krevende situasjoner og kunne håndtere flere saker som går parallelt
 • Du må kunne være selvstendig i arbeidet som skal utføres  
 • Du må være ryddig og ha evnen til å jobbe systematisk

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Samfunnsutvikling

BedriftNordre Land kommune Samfunnsutvikling
Om bedriften

Tjenesteområde Samfunnsutvikling er ett av tre tjenesteområder i Nordre Land kommune, og består av driftsenhetene Brann og redning, Teknisk drift/VAR og Eiendom, Plan,bygg og landbruk og Kultur. Brann og redning har 15 brannkonstabler i deltidsstilling, og varabrannsjef og brannsjef i heltidsstillinger. I tillegg er det tilsatt to feiere i full stilling. Teknisk drift/VAR tilby varierte tjenester innen vann, avløp og kommunale veger. Eiendomsavdelingen forvalter kommunens eiendommer og ansatte yter vedlikeholds- og renholdstjenester i kommunens skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg. I tillegg har avdelingen en sysselsettingsgruppe som driver arbeidstrening. Plan, bygg og landbruk består av ansatte som jobber med byggesaksbehandling, oppmåling av eiendommer, ulike arealplaner, samt saksbehandling innen skogbruk og jordbruk. Kultur består av Kulturskolen, Parken ungdomsklubb, Sentrum kino, Nordre Land folkebibliotek og servicetorg med sentralbord.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger