Jobbsafari
NAV Bergen sør, Bergen kommune

Sosialkurator i NAV

1 måneder siden
OmrådeKokstad
Søk senest28.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

NAV Bergen sør betjener bydelene Fana og Ytrebygda. Sosialtjenesten yter tjenester til ca. 1300 tjenestemottakere. Vi er 110 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 60 stillinger.Vi har ledig fast stilling i avdeling Helse og rehabilitering. I avdelingen er det p.t. 20 ansatte, avdelingen har 3 team og den ledige stillingen er i rusteamet- det er 8 ansatte i dette teamet.  Kjennetegn med målgruppen som følges opp er rus, psykiske og andre helseutfordringer. Den som tilsettes vil få ansvar for kartlegging, ha oppfølging av tjenestemottakere og internt og eksternt samarbeid. Til stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning/saksbehandling etter lov om sosiale tjenester og helse og omsorgstjenesteloven.


Vi søker deg som har engasjement og ambisjoner om å gjøre en forskjell for tjenestemottakerne.NAV Bergen sør er en spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og det stilles krav til service og det å yte gode tjenester til innbyggerne i bydelene. Tjenesten har høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med lav terskel for å bidra på tvers av avdelinger til beste for tjenesten som helhet.


Arbeidsoppgaver

Kartlegging


Følge opp brukere med behov for koordinert oppfølging over tid.


Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester og helse og omsorgsloven


Råd og veiledning


Økonomisk råd og veiledning, inklusiv forvaltningskontoer                                                                                                                                                                                              Student- og kollegaveiledning

Kvalifikasjoner

Stillingen krever fortrinnsvis bestått bachelorgrad i sosialt arbeid eller barnevernspedagog.


Søkere med annen relevant høyskoleutdanning på bachelornivå kan vurderes dersom vedkommende kan vise til relevant erfaring.                                                            Ønskelig med erfaring fra arbeid eller praksis i NAV sosialtjenesten eller fra rusarbeid.


God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.


Førerkort for bil.

Personlige egenskaper

Søker må kunne trives i en aktiv og uforutsigbar hverdag.


Ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.


Engasjement for sosialt arbeid


Evne til å skape relasjoner og stå i utfordrende relasjoner.


Være en team-arbeider, men også kunne arbeide selvstendig.


Må kunne samarbeide godt med andre tjenester og etater.


Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet for 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning.                                                                                                                                        God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.


Høyt faglig nivå og engasjerte kolleger.


Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver.


Veiledning og muligheter for kompetanseheving.


Fleksibel arbeidstid.


Godt arbeidsmiljø og sosiale aktiviteter på fritiden.


Inkluderende arbeidsmiljø (IA).


En organisasjon i utvikling.

Kontaktinformasjon

Eli Irene Høines, Avdelingsleder, 40817818, [email protected]


Brit Iren Tveit, Enhetsleder, 945040222, [email protected]


Arbeidssted

Kokstadflaten 40


5257 Kokstad


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4800373075


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 28.04.2024NAV Bergen sør, Bergen kommune

BedriftNAV Bergen sør, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.