Jobbsafari
Viken Bo Og Omsorg AS

Sommervikarer/studenter (sos, brvn, vpl, spl, psyk) til 60-100% stillinger

6 måneder siden
OmrådeSalhus
Søk senest30.6.2024
JobbdetaljerSesong

Om stillingen

Avdelingen

Vi har per d.d 4 avdelinger i Oslo, snart 5, 1 i Sarpsborg, 1 i Halden og en i Bergen. Boligene er bygd opp som et leilighetskompleks, med en egen ansatt bolig. Brukerne er primært innenfor rus, psykiatri og psykiske lidelser.

Avdelingen befinner seg i Salhus, og har per d.d en bruker. I arbeide med brukeren vil en jobbe mye med traumer, atferdsvansker, samt utagering. Den ansatte bør ha kjennskap til kap 9 vedtak. Typiske tjenestetilbud vil være turer til stallen, kjøpesenter, brannkamp, hjelpe til rundt huset, fiske osv. Bemanningen består av 2 medlever, samt 1 nattevakt.

Hva kan vi tilby?

 • God bemanning på hver vakt
 • Trygge kollegaer som kan bistå i enhver situasjon
 • Et godt arbeidsmiljø hvor det er rom for å uttrykke seg
 • Kontinuerlig faglig utvikling ved hjelp av kurs og faste undervisningsdager
 • God og kvalitetssikret opplæring i ulike former for miljøarbeid
 • Mulighet for utvidet ansvar
 • Tilrettelegging for videreutdanning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Trygge pensjon- og forsikringsordninger
 • 100% Medlever turnus (3-7, 4-7, 3-7) 24t
 • 80% Medlever turnus
 • 60% Nattevakt turnus
 • Sommer- og vinterarrangement

Formell kompetanse

 • Ønskelig med Bachelor innen helse og sosial (180stp) eller pågående studie innen bachelor
 • Førerkort B klasse
 • Kjennskap til helsepersonelloven Kap.8 dokumentasjonsplikt
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven
 • Kjennskap til kvalitetssystemet
 • Kunne kommunisere godt på norsk (C1 grad) og engelsk
 • Godkjent politiattest

Uformell kompetanse

 • Erfaring innen psykisk helse og rus
 • Inneha en omstillingsevne til varierende arbeid
 • Bidra til tillit og trygghetsskapende arbeid
 • Evne til å kunne ta og stå for egne beslutninger etter bedriftens retningslinjer
 • Evne til å beherske utfordrende arbeidsoppgaver
 • Evne til å disponere ressurser
 • Evne til å delegere oppgaver
 • Vise engasjement til forbedring av arbeidsplassen
 • Personlig egnethet vektlegges

Viken Bo Og Omsorg AS

BedriftViken Bo Og Omsorg AS
Om bedriften

Viken bo- og omsorg er en privat bedrift innen helse som legger vekt på kvalitet. Vi sørger for at de som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud får et skreddersydd tjenestetilbud etter deres behov. Viken bo- og omsorg har per 2023 inngått rammeavtaler med flere ulike kommuner for å sikre dette tilbudet. Bedriften har ekspandert til en organisasjon med 160 ansatte, og er fortsatt i stor vekst. Vi jobber sammen om å tilrettelegge for at brukere skal i størst mulig grad settes i stand til å leve et verdig liv, med et minimum av tjenesteyting. Hver bruker har en handlingsplan på hvordan de i mindre eller større grad skal oppnå mest mulig selvstendighet. Er du en aktuell kandidat for oss?

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger