Jobbsafari
Aure kommune Omsorg

Sommervikarer i helse og omsorg 2024

2 måneder siden
OmrådeAure
Søk senest15.4.2024

Om stillingen

Kort oppsummering

Aure kommune søker etter sommervikarer fra midten av juni til midten av august som ønsker å jobbe innen helse og omsorg. Vi har behov for vikarer ved mange forskjellige avdelinger. Vi søker primært vikarer med helsefaglig kompetanse og erfaring, men også du uten tidligere jobberfaring kan finne sommerjobb hos oss dersom du har interesse for faget.

Oppgi i søknaden hvor og når du ønsker å arbeide. Søknadsfristen er 15. april.

Nærmere beskrivelse av stillingene

Vi trenger sommervikarer på følgende avdelinger:

 • Aure sykehjem
 • Tustna helse- og omsorgssenter
 • Hjemmetjenesten Nord (Aure) og Sør (Tustna)
 • Skogan bofellesskap
 • Solbakken bokollektiv
 • Heldøgns Omsorg (bofellesskap habilitering)
 • Kjøkken ved Aure sykehjem og ved Tustna helse- og omsorgssenter
 • Aure og Tustna legekontor

Vi trenger vi ferievikarer i perioden 17. juni til 25. august. Du må regne med å jobbe turnus, med arbeid på dag, kveld (og natt) og annenhver helg.

Det er fint om du i søknaden oppgir hvor du helst ønsker å arbeide, og hvilken periode du er tilgjengelig. Det er ønskelig at du kan arbeide minst 4 uker sammenhengende, helst 6 uker eller mer.

Omsorgstjenesten har behov for vikarer gjennom hele året. Mange av ferievikarene i omsorgstjenesten kan derfor få tilbud om å fortsette som tilkallingsvikar også etter at sommeren er over. Vi har erfaring med at flere velger å takke ja til en avtale om fast helgearbeid ved siden av utdanning.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være å hjelpe pasienter med daglige gjøremål. Det kan være dusj, stell, opptrening, tilrettelegge/tilberede måltider, miljøarbeid og andre oppgaver i avdeling, som påfylling lager, rydding av kjøkken, skyllerom og lintøyrom. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra hvilken kompetanse du har.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og at alle skal føle seg trygge og ivaretatt på de ulike arbeidsplassene. Du vil få god opplæring og bli bedt om å ta kurs ved oppstart (hvis du skal jobbe i pleie).

Hvem søker vi etter

 • I omsorgstjenestene er vi spesielt interessert i deg med helsefaglig bakgrunn (sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og lignende), eller som er under utdanning. Men vi har også behov for andre med interesse for fagområdet.
 • Ved legekontorene søkes etter sykepleiere eller helsesekretærer
 • Du bør helst være fylt 18 år før 1. juni 2024
 • Det er ønskelig at du kan jobbe sammenhengende i minst 4 uker, helst 6 uker eller mer.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell som ansettes i helse- og omsorgstjenesten.
 • For å arbeide i hjemmetjenesten må du har førerkort for bil.
 • Generelt er det viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi er avhengige av at du kan kommunisere med pasienter og ansatte. Du må derfor lese, skrive og snakke godt nok norsk til å kunne samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Lønns- og arbeidsbetingelse:

 • Lønn og arbeidsvilkår er i tråd med lov og tariffavtale
 • Skoleelever / studenter får et lønnspåslag på 20 % oppå grunnlønn
 • Helsefagarbeidere får 20.000 over grunnlønn
 • Sykepleiere og vernepleiere får 50.000 over grunnlønn
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Hvordan søker du på stillingen:

 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist: 15.04.24

Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktpersoner

Leder sykehjem:

Liv Kristin Raanes, mobil 48995305, e-post [email protected]

Leder hjemmetjeneste:

Martine Sletta Aastrøm, mobil 41106214, e-post [email protected]

Leder habilitering og demensomsorg:

Ina Sjøholt Ulfsnes, mobil 48075071, e-post [email protected]

Fagleder legekontor:

Hanne Budeng-Karlsvik, mobil 48143712, e-post [email protected]


Link til søknadsskjema:

Søk her

Aure kommune Omsorg

BedriftAure kommune Omsorg
Om bedriften

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger