Jobbsafari
Meråker kommune Helse, pleie og omsorg

SOMMERVIKARER Helse, pleie og omsorg

2 måneder siden
OmrådeMeråker
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Pleie- og omsorgstjenesten i Meråker kommune trenger deg som ferievikar fra uke 25 til og med uke 33 sommeren 2024.

Meråker kommune trenger vikarer på følgende steder:

 • Hjemmesykepleien
 • Hjemmehjelp
 • Sykehjemmet
 • Omsorg for funksjonshemmede
 • Meråker legekontor
 • Dagsenter for eldre
 • Kjøkken/kantine
 • Sykehjem renhold

Vi vil prioritere søkere som kan jobbe sammenhengende over en lengre tidsperiode, gjerne hele ferieperioden.
For de som kan jobbe seks av åtte uker i perioden 25 til og med 32 gis det ekstra sommerbonus på kr. 10 000.

For å søke må du ha fylt 18 år, yngre søkere kan vurderes. Til stillinger innen hjemmesykepleie/hjemmehjelp/bolig for funksjonshemmede er det også et krav om førerkort klasse B.

Arbeidsoppgaver

Gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre, men fortrinnsvis hos eldre.

Bistå den enkelte i alle dagliglivets gjøremål som praktisk og personlig assistanse, sosial trening og deltakelse i aktiviteter.

Muligheter for en spennende og variert arbeidshverdag hvor man får brukt seg selv til det beste for sine medmennesker. Man får muligheten til å bli kjent med Meråker kommune som arbeidsgiver, og til å la oss bli kjent med deg. Kanskje er dette starten på et fremtidig arbeidsforhold eller en mulighet til deg som er ung til å bli kjent med et yrke som lettere vil hjelpe deg til å ta et valg i forhold til hva du ønsker for egen fremtid og utdanning.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier/sykepleierstudent.
 • Vernepleier/vernepleierstudent.
 • Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider.
 • Assistent/pleiemedhjelper

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn etter utdanning og erfaring.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. 
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer. 
 • Opplæringsvakter før oppstart.
 • Stillingsandel vil kunne variere, men vi tilstreber å gi ferievikarer så stor stilling som mulig opp mot 100 %.

I Meråker kommune tenker vi fremtidsrettet, og jobber kontinuerlig med gode løsninger for å imøtekomme krav og forventninger til morgendagens omsorg. 

Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Den som tilsettes må legge fram godkjent politiattest.

I søknaden oppgir du hvor du helst vil jobbe, og i hvilken tidsperiode du er disponibel.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Meråker kommune Helse, pleie og omsorg

BedriftMeråker kommune Helse, pleie og omsorg
Om bedriften

Meråker – på naturlig vis! Meråker kommune er en vakker og sentralt beliggende bygd i Midt-Norge. Her bor det i underkant av 2500 innbyggere. Vi er kjent for å være blant Norges varmeste steder sommertid, samtidig som vi kan tilby meget gode skiforhold om vinteren. Vi har et rikt kulturliv og flotte friluftsområder. Kommunen har også full barnehagedekning og gode skoletilbud i både grunnskole og videregående opplæring. Meråker ligger sentralt til med 1 times kjøring til Trondheim, 45 minutter til Trondheim Lufthavn Værnes, og 15 minutter til Storlien på svensk side. Er du en person som har lyst på nye oppgaver i et positivt og tverrfaglig miljø, kan vi tilby spennende arbeidsoppgaver i en kommune som arbeider aktivt med utviklingsoppgaver. Meråker kommunes verdier er: Ærlighet – Raushet – Engasjement - Respekt

Lignende stillinger